Akta miasta Pszczewa

Sygnatura
66/202/0
Liczba serii
6
Liczba skanów
29

Zawartość:

A. Ogólne sprawy urzędowania, 1805-1942, sygn. 1-188: odpisy najstarszych dokumentów, przywilejów nadanych miastu, zarządzenia władz centralnych, władz prowincji i powiatu, sprawy wyborów do władz lokalnych i zwierzchnich, sprawy organizacyjne magistratu i rady miejskiej, plany registratury, wykazy akt, sprawy majątkowe miasta. B. Sprawy Opieki Społecznej, 1821-1940, sygn. 189-248: opieka nad ubogimi, sprawy szpitali, przedszkoli, zatrudnienie nieletnich, opieka nad rodzinami wojskowymi oraz nad wdowami i sierotami. C. Sprawy szkolnictwa i oświaty, 1824-1941, sygn. 249-310: wybory do władz szkolnych, budowa szkół, sprawy kościołów i gmin wyznaniowych w tym gmina żydowska, utrzymanie szkół i nauczycieli. D. Urząd Policji, 1800-1941, sygn. 311-599: nadzór nad stowarzyszeniami i związkami, walka z przestępczością, dane dotyczące Katolickiego Stowarzyszenia Robotników, Towarzystwa Śpiewaczego, Banku Ludowego w Pszczewie. E. Sprawy gospodarki komunalnej i komunikacji, 1802-1942, sygn. 600-730: sprawy gospodarki rolnej, melioracji, cechów i rzemiosł, budowa kolei, sprawy poczty. F. Sprawy finansowe, 1820-1942, sygn. 731-975: budżety miasta, księgi dochodów wydatków, księgi podatkowe, opłaty za usługi komunalne.

Dzieje twórcy:

Jako wieś na prawie magdeburskim Pszczew wymieniany jest już w 1259 r. Począwszy od roku 1288 miasto na prawie niemieckim, będące własnością biskupów poznańskich. 20 VIII 1407 r. biskup poznański Wojciech transumował przywilej lokacyjny z 1288 r., którego oryginał spłonął w pożarze Międzyrzecza. Ludność trudniła się rolnictwem i rzemiosłem, pszczelarstwem, plantacją wikliny i wyrobami z tego surowca. W 1793 r. w wyniku II rozbioru Polski, Pszczew dostał się pod panowanie Prus. 22 I 1877 powstał w Pszczewie Bank Ludowy, placówka polska, której pierwszym prezesem został ks. Witold Marchwiński. W 1939 r. polski bank uległ likwidacji, a mienie skonfiskowano. Byli tu liczni członkowie Związku Polaków w Niemczech i Polskiego Katolickiego Towarzystwa Robotników. 29 I 1945 r. miasteczko zostało zajęte przez oddziały Armii Czerwonej, w tymże roku powróciło do Polski. W 1946 r. utraciło prawa miejskie.

Daty skrajne:

1800-1942

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1800-1942.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

975

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

975

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

14.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

14.5

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak