Urząd Budownictwa Melioracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim

Sygnatura
66/209/0
Liczba serii
19
Liczba skanów
4

Zawartość:

1882-1945, sygn. 1-129: plany odwodnienia wsi 1900-1944, plany odwodnienia nadleśnictw 1922-1939, spółki wodne 1903-1944, regulacja rzek, jezior i grobli 1882-1945, sprawy budowlane 1919-1944, młyny wodne 1920-1923, mapy i plany 1919-1941, sprawy sporne 1934, policja wodna 1928-1941.

Dzieje twórcy:

Urzędy budownictwa melioracyjnego na terenie Prus działały od połowy XIX w. Do ich zadań należała melioracja gruntów, budowa grobli, wałów i tam. Podlegały władzom rejencyjnym. W roku 1923 weszły w skład urzędów kultury wodnej (Kulturbauamt).

Daty skrajne:

1882-1945

Klasyfikacja:

administracja specjalna

Nazwa twórcy:

Daty:

1882-1945.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Meliorationsbauamt Landsberg an der Warthe

Języki:

niemiecki

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

203

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

203

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.3

Ogółem opracowanych metrów bieżących

1.3

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
spis roboczy Tak