Urząd Stanu Cywilnego w Jeżykach

Sygnatura
66/405/0
Daty skrajne
1874-1925
Liczba serii
3
Liczba skanów
515

Zawartość:

1. Księgi urodzeń, 1874-1888, sygn. 1; 2. Księgi małżeństw, 1875-1892, 1893-1894, 1897-1913, 1915, 1917-1923, 1925 sygn. 2, 4; 3. Księgi zgonów, 1874-1890, 1891-1925 sygn. 3, 5;

Dzieje twórcy:

Urzędy stanu cywilnego w Prusach utworzono z dniem 1 października 1874 r. Terenem działania urzędów w przypadku gminy miejskiej był obszar danego miasta, a w przypadku gmin wiejskich teren jednej, dwóch lub kilku gmin. Funkcję urzędnika stanu cywilnego (na ogół) sprawował burmistrz. Urzędy uległy likwidacji w styczniu 1945 roku.

Daty skrajne:

1874-1925

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Standesamt Gisenaue

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

5

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

0

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
spis roboczy Tak