Urząd Stanu Cywilnego w Trzcielu

Sygnatura
66/482/0
Liczba serii
3
Liczba skanów
12882

Zawartość:

1. Księgi urodzeń, 1874-1906, 1908-1914,1918-1920 sygn. 1-32, 94-95, 100, 103, 108-110, 117-120, 144-146 2. Księgi małżeństw, 1874-1920, sygn. 33-63, 96-97, 101, 104, 106, 111-113, 121-130 3. Księgi zgonów, 1874-1879, 1881-1920, sygn. 64-93, 98-99, 102, 105, 107, 114-116, 131-140

Dzieje twórcy:

Urzędy stanu cywilnego w Prusach utworzono z dniem 1 października 1874 r. Terenem działania urzędów w przypadku gminy miejskiej był obszar danego miasta, a w przypadku gmin wiejskich teren jednej, dwóch lub kilku gmin. Funkcję urzędnika stanu cywilnego (na ogół) sprawował burmistrz. Urzędy uległy likwidacji w styczniu 1945 roku.

Daty skrajne:

1874-1920

Klasyfikacja:

urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne

Nazwa twórcy:

Daty:

1874-1910, 1911-1920, 1918-1920.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Standesamt Tirschtiegel

Języki:

niemiecki

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

146

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

0

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

2.48

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
spis roboczy Tak