Urząd Stanu Cywilnego w Kunowicach

Sygnatura
66/492/0
Liczba serii
3
Liczba skanów
5029

Zawartość:

1. Księgi urodzeń, 1874-1914, sygn. 1-27, 82-85, 94, 97, 100, 103, 106, 112-115; 2. Księgi małżeństw, 1874-1914, sygn. 28-54, 86-89, 95, 98, 101, 104, 107, 110, 116-119; 3. Księgi zgonów, 1874-1914, sygn. 55-81, 90-94, 96, 99, 102, 105, 108, 111, 120-123;

Dzieje twórcy:

Urzędy stanu cywilnego w Prusach utworzono z dniem 1 października 1874 r. Terenem działania urzędów w przypadku gminy miejskiej był obszar danego miasta, a w przypadku gmin wiejskich teren jednej, dwóch lub kilku gmin. Funkcję urzędnika stanu cywilnego (na ogół) sprawował burmistrz. Urzędy uległy likwidacji w styczniu 1945 roku.

Daty skrajne:

1874-1914

Klasyfikacja:

urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne

Nazwa twórcy:

Daty:

1874-1914.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Standesamt Kunersdorf

Języki:

niemiecki

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

172

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

0

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.42

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
spis roboczy Tak