Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Gorzowie Wielkopolskim

Sygnatura
66/906/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
598

Zawartość:

1. Materiały Inspektoratu Budownictwa Rolniczego w Gorzowie, 1964-1975, sygn. 1-72 2. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Gorzowie, 1975-1998, sygn. 1-51: protokoły z posiedzeń Zespołu Doradczego Dyrektora, zarządzenia wewnętrzne, sprawozdania kadrowe, rejestr skarg i wniosków, regulaminy i statuty, bilanse, plany finansowe, sprawozdania roczne z działalności.

Dzieje twórcy:

Instytucja ta powstała z dniem 19 lipca 1975 r. pod nazwą Wojewódzki Zarząd Inwestycji Rolniczych. Utworzono ją na bazie powiatowych zarządów gospodarki wodnej i melioracji z terenu województwa gorzowskiego. Instytucja pełniła rolę inwestora zastępczego dla jednostek organizacyjnych z resortu rolnictwa, a także zajmowała się utrzymaniem urządzeń melioracyjnych na terenie województwa. W roku 1991 zmieniono nazwę jednostki na Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych. Z dniem 1 stycznia 1999 została połączona z analogiczną jednostką z Zielonej Góry. W roku 2000 jej akta przekazano do gorzowskiego archiwum. W archiwum zakładowym w formie depozytu pozostała dokumentacja techniczna urządzeń melioracyjnych.

Daty skrajne:

[1964] 1975-1998

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1964-1975, 1975-1998.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Wojewódzki Zarząd Inwestycji Rolniczych

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

2136

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

0

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

23.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
spis zdawczo-odbiorczy Tak