Cech rzeźników miasta Gorzowa Wielkopolskiego

Sygnatura
66/1025/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
5

Zawartość:

Jest to zaświadczenie wydane dnia 20 lutego 1731 r. przez mistrzów i starszych cechu rzeźników Georga Kretzschner i Martina Bauer z Fürstenwalde, którzy ujednolicają okres nauki do 4 lat obowiązujący osoby wstępujące do cechu oraz wprowadzają jednolite świadectwa ukończenia nauki.

Dzieje twórcy:

Cechy były to organizacje powołane do obrony interesów rzemieślników. Regulowały one zaopatrzenie w surowiec, kontrolowały produkcję i ustalały ceny. Jako organizacje społeczne spieszyły swym członkom z pomocą, organizowały wspólne życie towarzyskie i religijne. Posiadały własne władze cechowe. Warsztaty rzeźników w Gorzowie Wielkopolskim obok warsztatów piekarzy należały do najstarszych zawodów w mieście. Po raz pierwszy wzmiankowane są w źródłach w 1441 r. oraz w 1511 r. W 1786 r. w Gorzowie było 10 rzeźników, w tym jeden mistrz należał do cechu rzeźników w Zielonej Górze, jeden do cechu w Strzelcach Krajeńskich oraz dwóch do cechu w Myśliborzu. Zgodnie z obowiązującymi wówczas przepisami rzeźnicy należący do cechów spoza miasta mogli w mieście posiadać małe jatki. Natomiast rdzenni rzeźnicy posiadali duże jatki, które prowadzili zgodnie z przywilejem nadanym im w 1734 r. Patronem cechu był rajca Burchardt. Mała liczba rzeźników brała się stąd iż wielu mieszkańców hodowało bydło i trzodę chlewna na swój prywatny użytek. Po 1987 r. cech rzeźników zaliczony został do cechów wolnych. Na jego czele stał majster Robert Lange.

Daty skrajne:

1731

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1731-1731.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

1

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

1

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak