Akta miasta Paczkowa

Sygnatura
45/24/0
Daty skrajne
1340-1943
Liczba serii
10
Liczba skanów
0

Zawartość:

Dokumenty: transakcje kupna - sprzedaży dóbr i czynszów oraz ich zatwierdzenie, potwierdzenia wcześniejszych przywilejów, dokumenty ławnicze i rady miasta Paczkowa, rozstrzygnięcia sporów, zwolnienie z powinności, przywileje handlowe, zakładanie kramów, dokumenty dotyczące wójtostwa w Paczkowie, spłaty długów, testamenty, nadania i darowizny, układy i porozumienia, szpitalnictwo 1340-1752 (158 j.a.), księgi: sprawy kupna, sprzedaży, wykazy długów, testamenty, inwentarz majątku burmistrza, zadłużenia hipoteczne, indeks kontrahentów 1548 - 1802 (15 j.a.), akta : administracja miejska, majątki, finanse 1623-1936 (3 j.a.), sprawy hipoteczne 1732-1755 (1 j.a.), sprawy kościelne, fundacje 1584-1853 (3 j.a.), sprawy różne, zadłużenia mieszczan, potwierdzenia zaciągniętej pożyczki 1624-1856 (3 j.a.), acta varia: skargi, zażalenia, suplica w sprawie utworzenia punktu porad, akta dotyczące refundacji, akta w sprawie ulg podatkowych, sprawy sporne, sprawy zadłużeń, podatków i kontrybucji, spadkowe, akta dotyczące bractwa kurkowego, sprawozdania magistratu, akta dotyczące cechów, akta dotyczące szpitala, hospicjum i fundacji, akta burmistrza Paczkowa, księga recesów 1572-1863 (45 j.a.), przes.1678/2011: wykaz przychodów 1868-1890 (1 j.a.); nab. 8650/2016: kwity na obiór odzieży roboczej, sprawy przeciwko miastu, repertorium, wykaz przychodów 1828-1943 (4 j.a.).

Dzieje twórcy:

Nazwa miejscowości została po raz pierwszy wymieniona w dokumencie biskupa wrocławskiego Tomasza I, wydanego w Nysie w 1254 roku. W roku 1260 wymienia się nazwę Patschkau, a w dokumencie księcia Bolesława z 1299 roku - Paxkow. W latach późniejszych aż do 1945 roku utrzymała się nazwa Patschkau. Do roku 1300 Paczków stanowił osadę targową. W roku 1300 otrzymał flamandzkie prawa miejskie. Do 1810 roku miasto było własnoscią biskupów wrocławskich i to oni właśnie dbali w sposób szczególny o jego rozwój, głównie rzemiosła i handlu. W Paczkowie powstawały cechy różnych rzemiosł, najprężniejszym z nich był cech tkaczy. Po wojnie 30 - letniej nastąpił upadek rzemiosła, natomiast w XIX wieku nastąpił ponownie wzrost znaczenia gospodarczego miasta. Paczków był nawiedzany przez różnego rodzaju epidemi, które dzisiątkowały ludność miasta. Działania wojenne z okresu II wojny światowej nie wyrządziły miastu większych szkód, co pozwoliło na zachowanie zabytkowego charakteru miasta. [Na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. Janina Domska, Opole 1993]

Daty skrajne:

1340-1943

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1340-1943.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

262

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

257

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

3.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

2.7

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 236 j.a.
elektroniczny inwentarz archiwalny roboczy Nie
inwentarz kartkowy zatwierdzony Tak 10 j.a.

zmikrofilmowano jednostki archiwalne o syganturach 1-38, 22-136 u (sygnatury 22-136 u pochodzś z inwentarza AP Wrocław), zmiany w rozmiarze zespołu zatwierdzono na posiedzeniu Komisji Metodycznej w dniu 06.11.2009 (protokół nr 8/09)