Kopalnia Gipsu "Dzierżysław" w Dzierżysławiu

Sygnatura
45/384/0
Daty skrajne
1946-1962
Liczba serii
3
Liczba skanów
0

Zawartość:

organizacja jednostki własnej 1949 (1 j.a.), sprawozdania finansowe 1951 (1 j.a.), sprawozdania statystyczne 1950-1951 (1 j.a.)

Dzieje twórcy:

Kopalnia gipsu w Dzierżysławiu stanowiła przed wojną własność Teodora Rudzińskiego. Zakład został unieruchomiony w I kwartale 1945 r. W czasie wojny zniszczeniu uległy dokumenty związane z działalnością zakładu. Zarządzeniem Przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji do spraw Upaństwowienia Przedsiębiorstw w Katowicach z dnia 29.03.1947 r. kopalnia przeszła na własność Skarbu Państwa. Dnia 28.02.1949 r. został spisany protokół zdawczo-odbiorczy na podstawie którego kopalnia została przejęta przez Zjednoczenie Fabryk Cementu RP w Sosnowcu. Kopalnia była zarządzana przez Zjednoczenie, które z kolei podlegało Centralnemu Zarządowi Przemysłu Materiałów Budowlanych. Zarząd ustalał dla kopalni wytyczne działalności w postaci planów finansowych, inwestycyjnych, planów produkcji i zbytu. Organami zakładu były: Rada Zakładowa, Dyrektor. Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa była eksploatacja gipsu na terenie Dzierżysławia, prowadzona sposobem górniczym oraz wypalanie i mielenie gipsu w wypalarni gipsu, położonej na terenie Kietrza. Na podstawie zarządzenia nr 1153 Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 01.11.1951 r. w wyniku połączenia kopalni w Dzierżysławiu oraz Gipsołomów „Czernica” w Czernicy utworzona została Kopalnia Gipsu Czernica Dzierżysław w Czernicy.

Daty skrajne:

1946-1962

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1946-1962, 1946-1962.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

3

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

3

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
elektroniczny inwentarz archiwalny roboczy Nie
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
elektroniczny inwentarz archiwalny roboczy Nie
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak

baza danych IZA 5.01