Huta Szkła Okiennego "Murów" w Murowie

Sygnatura
45/389/0
Daty skrajne
[1946] 1947-1965
Liczba serii
24
Liczba skanów
0

Zawartość:

Zebrania 1951-1955 (1 j.a.), Plany wieloletnie 1951-1955 (2 j.a.), Plany roczne 1948-1965 (31 j.a.). Sprawozdania 1948-1960 (18 j.a.), Sprawozdania statystyczne 1946-1961 (15 j.a.), Analizy 1950-1959 (9 j.a.), Racjonalizacja 1955 (1 j.a.), Grunty 1949 (1 j.a.), Paszportyzacja zakładu 1953 (1 j.a.)

Dzieje twórcy:

Huta Szkła w Murowie została założona przez zakonników klasztoru w Czarnowąsach w 1755 r. W czasie II wojny światowej zakład poniósł duże straty. Zabudowania fabryczne zostały zniszczone w 40 %, straty w urządzeniach technicznych wyniosły 50 %, a w urządzeniach elektrycznych – sięgnęły 80 %. W 1946 r. uruchomiono produkcję. Wstępna odbudowa zakładu została zakończona w kwietniu tego samego roku. Zakład został upaństwowiony w 1947 r. Organami zakładu były: Rada Zakładowa, Dyrektor. W 1952 r. w organizacji zakładu można było wyróżnić działy: finansowy, zaopatrzenia, zbytu, administracyjno-gospodarczy. Zakład podlegał Centralnemu Zarządowi Przemysłu Szklarskiego w Sosnowcu, który ustalał wytyczne działalności w postaci planów finansowych, inwestycyjnych, planów produkcji i zbytu. Zasadniczym przedmiotem działalności zakładu była produkcja szkła okiennego, na rynek krajowy i zagraniczny.

Daty skrajne:

[1946] 1947-1965

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1946-1946, 1946-1946, 1947-1965, 1947-1965.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

79

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

79

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.9

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
elektroniczny inwentarz archiwalny roboczy Nie
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
elektroniczny inwentarz archiwalny roboczy Nie
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak

IZA 5.0