Sąd Obwodowy w Pawłowiczkach

Sygnatura
45/1211/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Akta generalne [1865]-1944 32 j.a., Wydział spraw cywilnych 1923-1939 5 j.a., Sprawy gruntowe [1871]-1939 15 j.a., Licytacje 1937-1938 1 j.a., Księgi gruntowe [1784]1879-1945[1988] 154 j.a., Akta gruntowe [1707]1879-1945[1980] 8666 j.a., Akta spółek 1896-1936 2 j.a., Akta handlowe 1900-1913 1 j.a., Testamenty i sprawy spadkowe [1818]-1943[1955] 1464 j.a., Rejestry i akta opiekuńcze [1878]1900-1943 6 j.a., Sąd do spraw niepodzielnych gospodarstw rolnych 1933-1944 2 j.a., przes.1634/2011: sprawy gruntowe 1786-1874, 1879-1929 (1 j.a.), testament proboszcza miejscowości Milice i Grudynia Wielka 1815-1816 (1 j.a.)

Dzieje twórcy:

Po wprowadzeniu nowej ordynacji miejskiej w 1808r. i reformy w wymiarze sprawiedliwości sprawy okręgu podlegającego później pod Sąd Obwodowy w Pawłowiczkach były rozpatrywane przed sądami patrymonialnymi i urzędami sądowymi w Chróstach i Ligocie Małej,w Ciężkowicach, Dolędzinie, Ligocie Wielkiej, Pawłowiczkach, Grudyni Wielkiej, w Jastrzębiu i Szczytach, Karchowie, Miliczu, w Polskiej Cerekwi, Radoszowie, Radoszowie Dolnym, Radoszowie Górnym, Rzeczycy, Zakrzowie, w Ciesznowie i we Wroninie. Zarządzeniem z 2 stycznia 1849r. i ustawą z dnia 26 kwietnia 1851r. zniesiono całkowicie sądownictwo prywatne i majątków oraz inne przywileje sądowe, wprowadzając jednolity system organizacji sądów. W Koźlu powstał wtedy Sąd Powiatowy (Kreisgericht). Wspomniany sąd przejął kompetencje dotychczasowych urzędów sądowych i akta urzędów sądowych, stał się bowiem właściwy dla całego powiatu. W 1879r. powstał Sąd Obwodowy w Koźlu, który początkowo rozpatrywał sprawy z terenu Pawłowiczek. Sąd Obwodowy w Pawłowiczkach został powołany ustawą wydaną przez Reichstag z dnia 8 maja 1888 roku, której §1 mówił o tym, że w gminie Pawłowiczki, pow. Koźle powołano sąd . Sąd objął swoim zasięgiem okręgi urzędowe: Rzeczyca, Pawłowiczki, Chrósty, Trawniki z wyjątkiem majątku i obwodu gminy Trawniki, Gościęcin, Karchów z wyjątkiem majątku i obwodu gminy Urbanowice, Ciesznów, Wronin, Szczyty, Polska Cerekiew, Ciężkowice i Ostrożnica, wszystkie z powiatu kozielskiego. Od 1933r. działał przy sądzie obwodowym w Pawłowiczkach sąd ds. niepodzielnych gospodarstw chłopskich (Anerbengerichte), natomiast przy sądzie obwodowym w Raciborzu istniały: od 1934r. sąd ds. rasowych (Erbgesundheitsgerichte), i od 1927r. samodzielny sąd ds. pracowniczych (Arbeitsgerichte). Urząd ds. oddłużania (Entschuldungsamt) działał od 1935r. , przy sądzie w Koźlu dla terenu sądu w Koźlu i w Pawłowiczkach. Sąd Obwodowy w Pawłowiczkach podlegał w II instancji Sądowi Krajowemu w Raciborzu, a w III instancji Wyższemu Sądowi Krajowemu w Katowicach (Oberlandesgericht Kattowitz) . Na terenie działania Sądu Obwodowego w Pawłowiczkach mieszkało w 1942 roku 19 543 osób. Ostatnim dyrektorem był Rath. Sąd zakończył działalność w 1945 roku.

Daty skrajne:

[1707] 1879-1945[1988]

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1707-1707, 1707-1707, 1879-1945, 1879-1945, 1988-1988, 1988-1988.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

[Amtsgericht Gnadenfeld]

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

10350

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

10348

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

131.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

130.7

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
spis roboczy Tak 2 j.a.
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 10348 j.a.
spis roboczy Tak 2 j.a.
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 10348 j.a.

75 j.a.-1,05 mb. wyłączone z rozsypu w 2002 r. (protokół posiedzenia Komisji Metodycznej nr 5/2002 z dnia 13.12.2002 r.)