Sąd Obwodowy w Kup

Sygnatura
45/1863/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

księgi gruntowe 1779-2001 (4 j.a.), akta gruntowe 1817-1940 (12 j.a.), akta personalne pracowników sądu 1912-1916 (1 j.a.), przes.1741/2012: akta gruntowe miejscowości Stare Budkowice t. 17, k. 786 1915 (1 j.a.), akta gruntowe miejscowości Grabie t. 4, k. 87 1910 (1 j.a)

Dzieje twórcy:

Sąd Obwodowy w Kup rozpoczął działalność w 1879 roku na podstawie zarządzenia króla pruskiego Wilhelma z 5 lipca 1879 roku. Swoim zasięgiem objął z powiatu opolskiego: okręg Brynicy, Starych Budkowic, Chróścic, Jełowej, Kup, Łubnian, Starego Popielowa, Starych Siołkowic; z okręgu Kuźnic Kluczborskich gminę Bukowo, nadleśnictwo Budkowice; z okręgu Murowa gminę Murów i Ładzę. W 1909 roku spod kompetencji Sądu Obwodowego w Kup wyłączono gminę Bukowo, przyłączając ją do Sądu Obwodowego w Kluczborku. Sąd Obwodowy w Kup rozpoczynając urzędowanie przejął w sukcesji akta wcześniej urzędującego Królewskiego Urzędu Sądowego i Sądu Ziemskiego w Kup. Nowe zadanie przyniosła dla sądu w Kup ustawa o dziedzicznych gospodarstwach rolnych z 29 września 1933 roku. Stał się on wówczas również Sądem do spraw dziedziczenia gospodarstw rolnych dla swojego okręgu. (Anerbengericht). Sprawy oddłużeń załatwiane były przed sądem w Kup do 1936. Od 1936 roku działał bowiem specjalny urząd do spraw oddłużeń przy Sądzie Obwodowym w Opolu (Entschuldungsamt). Sąd Obwodowy w Kup podlegał sądowi krajowemu (Landgericht) w Opolu i wyższemu sądowi krajowemu (Oberlandgericht) w Katowicach. Sąd ławniczy (Schöffengericht) oraz sąd pracy (Arbeitsgericht) dla obszaru znajdującego się w kompetencjach sądu w Kup działały przy Sądzie Obwodowym w Opolu . Właściwy Wyższy Sąd Pracy znajdował się w Gliwicach. Sąd Obwodowy w Kup działał do lipca 1943 roku, kiedy to w ramach oszczędności wojennych, likwidując mniejsze sądy, utworzono z niego filię sądu obwodowego w Opolu. Prowadzenie spraw cywilnych , karnych , rejestrów przeniesiono do sądu w Opolu, pozostawiając w Kup prowadzenie ksiąg wieczystych. [Na podstawie wstepu do inwentarza, oprac. Aleksandra Starczewska - Wojnar, Opole 2005]

Daty skrajne:

[1779] 1879-1943 [2001]

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1779-1779, 1879-1943, 2001-2001.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Amtsgericht Kupp

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

20

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

17

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.5

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
spis roboczy Tak 2 j.a.
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 17 j.a.