Sąd Obwodowy w Kietrzu

Sygnatura
45/2632/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

sprawy ogólne1925-1944 (3 j.a.), akta gruntowe 1849-1944 (2 j.a.), akta firm handlowych 1934-1943 (2 j.a.), akta spółek 1908-1945 (11 j.a.), testamenty i sprawy spadkowe 1843-1942 (4 j.a.), sprawy rodzinne i opiekuńcze 1934 (1 j.a.), sąd do spraw dziedzicznych gospodarstw rolnych 1934-1944 (1 j.a.), akta personalne pracowników sądowych 1939-1943 (1 j.a.), przes.1109/2007 - akta personalne urzędników sądowych 1889-1919 (1 j.a.), przes.1646/2011: akta gruntowe 1808-1944 (18 j.a.), akta spółki handlowej "Oberschlesische Bank e.G.m.b.H Ratibor" filia w Kietrzu 1924-1944 (1 j.a.), akta w sprawie testamentu nauczyciela Josefa Schmidt'a 1860-1878 (1 j.a.), akta w sprawie opieki nad dziećmi Johann'a Krömer'a 1830 (1 j.a.)

Dzieje twórcy:

Rozporządzeniem króla pruskiego Fryderyka Wilhelma IV z dnia 2.01.1849 zniesiono całkowicie jurysdykcję prywatną i sądownictwo dla osób uprzywilejowanych . W Głubczycach powołano wówczas Sąd Powiatowy ( Kreis Gericht) dla powiatu głubczyckiego i miast Głubczyc, Baborowa. W Baborowie i Kietrzu powołano delegatury sądu - Komisje Sądowe (Kreis Gerichts Commision). Komisje te rozpatrywały sprawy drobne tzw. Bagatell Sachen. Sprawy podlegające kompetencjom Sądu Przysięgłych (Schwurgericht) toczyły się przy Sądzie Powiatowym w Raciborzu. Sądy obwodowe jako sądy pierwszej instancji powołane zostały ustawą o ustroju sądownictwa z 27 stycznia 1877 roku, a miejscowości w których miały one działać ustalone zostały w zarządzeniu króla pruskiego Wilhelma I z dnia 26 lipca 1878 roku Sąd Obwodowy w Kietrzu rozpoczął działalność w 1879 roku na podstawie zarządzenia króla pruskiego Wilhelma z 5 lipca 1879 roku. Swoim zasięgiem objął miasto Kietrz, okręgi Dzierżysław, Łęgi, Ludmierzyce, Nasiedle, Nowa Cerekwia, Pilszcz; z okręgu Uciechowice: gminy Uciechowice, Jabłonka, Turków; z okręgu Boboluszki: gminy Dzierżkowice, Wiechowice. Od 1 października 1893 pod jurysdykcję sądu w Kietrzu dołączono gminę Księże Pole, do tej pory podlegającą pod sąd w Baborowie. W 1932 roku nastąpiła kolejna zmiana granic sądu. Dołączono gminę Gródczanki z Sądu Obwodowego w Raciborzu. Sąd Obwodowy w Kietrzu rozpoczynając urzędowanie przejął w sukcesji akta wcześniej urzędującego Królewskiego Sądu Miejskiego w (Königlische Stadt Gericht Bauerwitz und Katscher), sądu arcybiskupiego (Fürsterzbischöfliche Gericht des District Katscher) oraz Sądu Powiatowego w Głubczycach (Kreis Gericht Leobschütz) w części dotyczącej miejscowości wchodzących w skład Sądu Obwodowego w Kietrzu Sąd Obwodowy w Kietrzu podlegał sądowi krajowemu (Landgericht) w Raciborzu i wyższemu sądowi krajowemu (Oberlandgericht) w Katowicach. Sąd ławniczy (Schöffengericht) oraz sąd pracy (Arbeitsgericht) dla obszaru znajdującego się w kompetencjach sądu w Kietrzu działały przy Sądzie Obwodowym w Raciborzu. Właściwy Wyższy Sąd Pracy znajdował się w Gliwicach . Ponadto przy sądzie w Kietrzu od 1933 roku działał sąd do spraw dziedzicznych gospodarstw rolnych (Anerbengerichte). Sąd Obwodowy w Kietrzu działał do lipca 1943 roku., kiedy to w ramach oszczędności wojennych przestał być samodzielną instytucją, a jedynie filią sądu obwodowego w Głubczycach , gdzie prowadzono głównie księgi wieczyste. [Na podstawie wstępu do inwentarza, oprac.Alekandra Starczewska-Wojnar, Opole 2004]

Daty skrajne:

[1843] 1879-1943 [1945]

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1843-1843, 1879-1943, 1945-1945.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Amtsgericht Katscher

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

47

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

26

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.3

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 26 j.a.
spis roboczy Tak 21 j.a.

zespół wyłączony podczas rozdzielania rozsypu w 2002 roku, 2 j.a.-0,02 mb. wyłączono w 2003 r. podczas opracowania zespołu Sąd Obwodowy w Baborowie