Parafia Rzymskokatolicka w Biskupicach

Sygnatura
45/3233/0
Liczba serii
2
Liczba skanów
0

Zawartość:

księgi komunikujących 1766-1779 (1 j.a.); nab. 8692/2016: sprawy związane z administrowaniem parafią 1939 (1 j.a.).

Dzieje twórcy:

Kościół parafialny w Biskupicach koło Olesna (Bischdorf) wspomniany został w rejestrze diecezji lubuskiej z 1405 roku. Do czasów reformacji parafia posiadała dwa kościoły filialne: w Sternalicach (Sternalitz) i Boroszowie (Boroschau). Kościoły te, razem z kościołem parafialnym w Biskupicach, przejęli protestanci. Po reformacji, ok. 1660 roku, biskup wrocławski Franciszek przeniósł prawa parafialne z Biskupic do Sternalic, co skutkowało faktem, że Biskupice stały się filią parafii Sternalice. Taki stan rzeczy trwał do 1756 roku, kiedy to nastąpiło wznowienie działalności parafii w Biskupicach. Jednak już w roku 1776 Biskupice dołączono do parafii Kościeliska (Kostelitz) . Ponowne erygowanie parafii Biskupice nastąpiło w 1895 roku. Nowo utworzona jednostka kościelna została wyodrębniona z parafii Kościeliska i objęła: Biskupice (wraz z przysiółkiem Drogi Biskupskie (Strassenkrug)), Boroszów i Kolonię Biskupską (Friedrichswille). W chwili utworzenia parafia należała do dekanatu oleskiego, a kościół parafialny nosił wezwanie św. Jadwigi i św. Mikołaja . W latach 1974-1981 parafia była częścią dekanatu gorzowskiego, a należały do niej miejscowości: Biskupice, Boroszów i Kolonia Biskupska . W Roczniku Diecezji Opolskiej z 1996 roku , wśród miejscowości należących do parafii, dodatkowo wymieniana jest jeszcze czwarta: Drogi Biskupskie. Parafia Rzymskokatolicka w Biskupicach pw. św. Jadwigi Śląskiej i św. Jacka nadal funkcjonuje .

Daty skrajne:

1766-1779, 1939

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1766-1779, 1766-1779, 1939-1939, 1939-1939.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

2

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

1

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 1 j.a.
spis roboczy Tak 1 j.a.
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 1 j.a.
spis roboczy Tak 1 j.a.

zinwentaryzowano za pomocą bazy danych IZA 6.01; zespół wydzielono z zespołu nr 138 Parafie Katolickie Śląska Opolskiego - zbiór szczątków zespołów - szczątek 138/3 Parafia Katolicka Biskupice