Akta notariusza Adolfa Vayhingera w Starym Sączu

Sygnatura
31/100/0
Daty skrajne
1872 - 1890
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

akty notarialne 1872-1890 (sygn. 31/100/1-31/100/19)

Dzieje twórcy:

Nowożytna instytucja notariatu została wprowadzona na terenach polskich wchodzących w skład zaboru austriackiego w 1858 r., wraz z rozciągnięciem na teren Galicji austriackiej ustawy notarialnej z 1850 r. Ustawa ta, znowelizowana w 1871 r., była podstawą funkcjonowania instytucji notariatu na trenie Galicji do 1933 r. Wtedy to nastąpiła ostateczna unifikacja przepisów normujących istnienie i działalność notariatu, której wyrazem stała się ustawa – Prawo o notariacie. Obowiązywała ona z drobnymi zmianami, aż do 1951 r., kiedy to instytucja notariatu została upaństwowiona. Zlikwidowane zostały prywatne kancelarie notarialne, a notariusze mogli być zatrudniani jedynie w państwowych biurach notarialnych. Od 1934 r. urząd notariusza posiadał status funkcjonariusza publicznego. Do jego kompetencji należało sporządzanie aktów notarialnych obejmujących oświadczenia stron i stwierdzenia faktów. Dodatkowo sporządzał także umowy dotyczące przeniesienia lub obciążenia własności nieruchomości. Przyjmował także dokumenty w depozyt. Adolf Vayhinger urodził się w 1838 r. w Pilźnie jako syn lekarza. Po ukończeniu Gimnazjum w Tarnowie i studiów prawniczych w Krakowie, prowadził kancelarię adwokacką w Bochni, następnie w Grybowie, Starym Sączu i wreszcie w Tarnowie. W okresie Powstania Styczniowego organizował tak zwane partie, które przechodziły przez granicę do oddziałów powstańczych. Z tego powodu został aresztowany i skazany przez sąd wojskowy n karę więzienia. Jako zaangażowany w pracy społecznej, był wybierany do Sejmu Krajowego i Wydziału Krajowego. Notariusz Adolf Vayhinger prowadził kancelarię notarialną w Starym Sączu w l. 1872-1890. Jego działalność opierała się na ustawie notarialnej z dnia 25.07.1871 r. Do zadań notariusza należało: sporządzanie dokumentów notarialnych, testamentów, poświadczanie urzędowe faktów i deklaracji, wystawianie wypisów i odpisów, przyjmowanie w depozyt pieniędzy i papierów wartościowych, sporządzanie protestów wekslowych.

Daty skrajne:

1872 - 1890

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1872-1890, 1872-1890.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

19

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

19

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.5

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak