Socjalistyczna Agencja Prasowa

Sygnatura
3/3/0
Liczba serii
102
Liczba skanów
11157

Zawartość:

Fotografie w zespole przedstawiają osoby i wydarzenia z dziedziny kultury i nauki, sprawy związane z gospodarką, handlem i komunikacją, dyscypliny sportowe, wydarzenia polityczne w tym wybory do Sejmu oraz posiedzenia, Światowy Kongres Intelektualistów w Obronie Pokoju we Wrocławiu (obrady, zwiedzanie Warszawy, udział w odgruzowywaniu stolicy), wizyty delegacji zagranicznych w Polsce, widoki miejscowości (patrz zakładka Serie). Fotografie dokumentują również działalność Polskiej Partii Socjalistycznej (PPS), w tym XXVII kongres we Wrocławiu w grudniu 1947 r., posiedzenia Rady Naczelnej, naradę aktywu wiejskiego w 1947 r. pod przewodnictwem Stanisława Szwalbego, naradę aktywu gospodarczego w 1948 r., odprawę aktywu w 1948 r. z udziałem Józefa Cyrankiewicza, posiedzenie Komisji Porozumiewawczych Stronnictw Politycznych w lokalu PPS przy ul. Wiejskiej w Warszawie, uroczystość odznaczenia Krzyżami Partyzanckimi w lokalu Sekretariatu Generalnego Komitetu Wykonawczego PPS; są tu też fotografie dokumentujące aktywność PPS w międzynarodowym ruchu robotniczym (zjazdy, spotkania, konferencje i kongresy europejskich partii socjalistycznych), a także serwis z kongresu zjednoczeniowego Polskiej Partii Robotniczej (PPR) i PPS w 1948 r. Wśród materiałów Socjalistycznej Agencji Prasowej (SAP) znajdują się zdjęcia wykonane w listopadzie 1948 r. podczas procesu Kazimierza Pużaka i towarzyszy.

Dzieje twórcy:

W 1906 r. w Wilnie powstał tygodnik społeczno-polityczny „Wiedza”, który odegrał ważną rolę w dziejach Polskiej Partii Socjalistycznej (PPS). Jego kontynuacją było „Nowe Życie”, później zaś inne wydawnictwa. Do tych samych tradycji nawiązywała utworzona w 1946 r. Spółdzielnia „Wiedza”. Wydawała gazety, literaturę społeczno-polityczną, książki i plakaty. W latach 1946-1947 opublikowała 150 książek i broszur. W 1946 roku w ramach „Wiedzy” powstała Socjalistyczna Agencja Prasowa. W tym samym czasie powołano serwis fotograficzny do obsługi uroczystości, spotkań, zjazdów, wieców, konferencji oraz innych ważnych wydarzeń społecznych, kulturalnych, gospodarczych i politycznych. W związku z tym, że PPS była wówczas partią współrządzącą i uczestniczyła we wszystkich strukturach politycznych państwa, nieodłącznym elementem stała się obsługa fotoserwisowa partii. Fotoreporterzy agencji towarzyszyli politykom podczas ich podróży po kraju i za granicą. Obsługiwano również wizyty gości z zagranicy przybywających do Polski. W 1948 r. „Wiedza” połączyła się ze Spółdzielnią „Książka” tworząc Wydawnictwo „Książka i Wiedza”. Agendy „Wiedzy” wraz z jej serwisem fotograficznym przejęło nowe wydawnictwo „Książka i Wiedza”.

Daty skrajne:

[1945] 1946-1948 [1949]

Klasyfikacja:

instytucje kultury

Nazwa twórcy:

Daty:

1945-1949.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

1410

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

0

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

4.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
indeks osobowy Nie
elektroniczny inwentarz archiwalny roboczy Tak

fotografie