Archiwum Fotograficzne Tadeusza Sierosławskiego

Sygnatura
3/17/0
Daty skrajne
1945-1960
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Fotografie znajdujące się w zespole dotyczą wyłącznie architektury Lwówka Śląskiego w latach 1945-1960.

Dzieje twórcy:

Tadeusz Marian Sierosławski urodził się w 1919 r. w Nowym Targu. Jego ojciec był nauczycielem gimnazjalnym, a później dyrektorem gimnazjum w Żorach. Szkołę podstawową ukończył w Żorach. W 1930 r. po śmierci ojca rodzina przeniosła się do Krakowa, gdzie Tadeusz ukończył szkołę średnią. W 1938 r. zapisał się na Wydział Prawa Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Niestety II wojna światowa przerwała studia. Podczas wojny pracował w Polskim Komitecie Opiekuńczym w Złoczowie. W 1944 r. został wcielony do 10. Dywizji Piechoty WP w Rzeszowie. Jednak po kilku miesiącach został zwolniony ze względu na rozpoznaną gruźlicę. Sierosławski pozostał aktywny i organizował w rejonie Żywca placówki Komitetu Opieki Społecznej. Po wojnie w 1946 r. przeniósł się na Dolny Śląsk i zamieszkał we Lwówku Śląskim. Tutaj pracował najpierw w Powiatowym Komitecie Opieki Społecznej, potem w gimnazjum, w starostwie powiatowym, w Powiatowej Radzie Narodowej, PZU i Rejonie Dróg Publicznych. W 1968 r. przeszedł na rentę inwalidzką. Zmarł w 1986 r. we Lwówku Śląskim. Sierosławski był członkiem Polskiego Towarzystwa Fotograficznego. Był zaangażowany w organizację Społecznego Komitetu Ochrony Zabytków oraz Towarzystwa Miłośników Ziemi Lwóweckiej. W trakcie odbudowy Lwówka inicjował lokalne wystawy fotografii. Propagował rejon lwówecki. W swoich fotografiach pokazywał piękno zabytków i krajobrazu. Brał udział w licznych konkursach fotograficznych zdobywając nagrody. Zdjęcia jakie wykonał, stworzyły kronikę fotograficzną miasta od 1945 r. Negatywy kroniki przekazał do archiwów państwowych. Sierosławski był również autorem wielu tekstów historycznych dotyczących architektury Dolnego Śląska, a zwłaszcza Lwówka. Został nagrodzony przez Ministerstwo Kultury i Sztuki za całokształt swojej pracy artystycznej.

Daty skrajne:

1945-1960

Klasyfikacja:

archiwa prywatne i spuścizny

Nazwa twórcy:

Daty:

1945-1960.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

35

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

0

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.2

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
elektroniczny inwentarz archiwalny roboczy Nie
indeks osobowy Nie

negatywy