Archiwum Fotograficzne Władysława Chomy

Sygnatura
3/26/0
Daty skrajne
1940-1946
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Sygn. 1-7 - Portrety Sygn. 8-140 - Samodzielna Brygada Strzelców Karpackich Sygn. 141-212 - II Korpus Polski we Włoszech Sygn. 213-243 - Polski Korpus Przysposobienia i Rozmieszczenia

Dzieje twórcy:

Władysław Choma urodził się w 1902 r. Był pedagogiem, absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1939 r. w trakcie mobilizacji został powołany z rezerwy i wcielony do jednostki liniowej armii polskiej. Uniknął niewoli niemieckiej i z niedobitkami swego oddziału dotarł do granicy węgierskiej. Tam został internowany i osadzony na osiem miesięcy w obozie w Leanyfali. W 1940 r. wyruszył w podróż przez Jugosławię na Bliski Wschód, gdzie tworzyły się polskie organizacje cywilne i wojskowe. Początkowo zatrzymał się w Bejrucie, po czym wyjechał do Syrii. Tutaj Choma zaciągnął się do Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich. W armii jako pedagog zajął się szkoleniem żołnierzy. Pracował w polskich szkołach garnizonowych i na kursach dokształcających. Oprócz Libanu i Syrii odwiedził również Irak, Palestynę, Egipt, Włochy i Wielką Brytanię. Według relacji syna, a także zachowanych zdjęć, Władysław Choma fotografował od połowy 1940 r. i przeszedł z aparatem fotograficznym cały szlak swojej jednostki, kończąc wędrówkę we Włoszech. Po wojnie do 1947 r. mieszkał w Wielkiej Brytanii, następnie wrócił do kraju i osiadł w Krakowie. Tutaj podjął pracę na Uniwersytecie Jagiellońskim i w Wyższej Szkole Pedagogicznej. Zmarł w 1976 roku.

Daty skrajne:

1940-1946

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1940-1946.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

1209

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

1209

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.85

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.85

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz kartkowy zatwierdzony Tak
elektroniczny inwentarz archiwalny roboczy Nie
indeks osobowy Nie
inwentarz książkowy zatwierdzony Nie

fotografie