Zbiór fotografii dotyczących archiwów państwowych

Sygnatura
3/31/0
Daty skrajne
1961-2012
Liczba serii
0
Liczba skanów
590

Zawartość:

1. Fotografie dotyczące Archiwum Dokumentacji Mechanicznej (siedziba, pracownicy, uroczystości itp.) - 671 j.a. 2. Konferencje krajowe, sesje naukowe, zebrania archiwalne - 957 j.a. 3. Konferencje międzynarodowe, porozumienia międzynarodowe w sprawach archiwalnych - 450 j.a. 4. Jubileusze, odznaczenia, akademie, uroczystości - 954 j.a. 5. Wizyty, wycieczki - 89 j.a. 6. Wystawy - 590 j.a. 7. Fotografie portretowe i sytuacyjne osób - 53 j.a. 8. Varia - 251 j.a. 9. Działalność NAC - 234 j.a.

Dzieje twórcy:

Autorami fotografii wchodzących w skład zespołu są pracownicy Archiwum Dokumentacji Mechanicznej, które powstało w 1955 roku, jako centralne archiwum państwowe gromadzące materiały powstałe i utrwalone sposobem fono- i fotograficznym. Pozastatutowym zadaniem pracownków ADM było dokumentowanie życia środowiska archiwalnego, a więc rozmaitych uroczystości, konferencji, wystaw itd. Pierwsze fotografie pochodzą z 1961 roku. Początkowo zdjęcia te wchodziły w skład "Zespołu fotografii różnego pochodzenia", ale w 1976 roku podjęto decyzję o wyłączeniu tej dokumentacji i utworzeniu odrębnego zespołu.

Daty skrajne:

1961-2012

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1961-2012.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

4017

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

4010

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

1.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
spis roboczy Tak 220 j.a.
inwentarz kartkowy zatwierdzony Tak
indeks osobowy Nie
spis zdawczo-odbiorczy Tak 33 j.a.

fotografie, negatywy, pliki