Zbiór diapozytywów

Sygnatura
3/32/0
Daty skrajne
1930-1945, 1977-1987
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Zespół o różnorodnej tematyce (miejscowości, sceny rodzajowe, architektura).

Dzieje twórcy:

Historia zespołu nie jest znana. Większość diapozytywów trafiła do ADM w 1962 roku.

Daty skrajne:

1930-1945, 1977-1987

Klasyfikacja:

zbiory i kolekcje

Nazwa twórcy:

Daty:

1930-1945, 1977-1987.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Udostępniany częściowo

Ogółem jednostek archiwalnych:

252

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

252

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.5

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.5

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz kartkowy zatwierdzony Tak

diapozytywy