Zbiór fotografii Lwowa i okolic

Sygnatura
3/41/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
1789

Zawartość:

Sygn. 1 - 45 - Fotografie portretowe. Sygn. 46 - 122 - Fotografie portretowe i sytuacyjne wojskowych. Sygn. 123 - 216 - Fotografie grupowe wojskowych. Sygn. 217 - 236 - Uroczystości i wydarzenia polityczne. Sygn. 237 - 248 - Zamieszki i demonstracje. Sygn. 249 - 262 - Uroczystości i wydarzenia z życia gospodarczego. Sygn. 263 - 279 - Uroczystości z udziałem generalicji. Sygn. 280 - 285 - Szkoła Kadetów. Sygn. 286 - 288 - Weterani wojenni i uczestnicy powstań. Sygn. 289 - 298 - Uroczystości odsłonięcia tablic pamiątkowych i pomników. Sygn. 299 - 310 - Uroczystości rocznicowe. Sygn. 311 - 323 - Uroczystości wojskowe. Sygn. 324 - 367 - Uroczystości religijne. Sygn. 368 - 401 - Pogrzeby. Sygn. 402 - 410 - Inne uroczystości. Sygn. 411 - 432 - Życie kulturalne. Sygn. 433 - 443 - Służba zdrowia. Sygn. 444 - 468 - Oświata. Sygn. 469 - 481 - Sport i rekreacja. Sygn. 482 - 521 - Życie codzienne miasta. Sygn. 522 - 581 - Organizacje społeczne. Sygn. 582 - 672 - Gospodarka. Sygn. 673 - 675 - Uzbrojenie. Sygn. 676 - 707 - Targi Wschodnie. Sygn. 708 - 740 - Wystawa Krajowa. Sygn. 741 - 834 - Architektura. Sygn. 835 - 848 - Pomniki. Sygn. 849 - 884 - Kościoły i synagogi. Sygn. 885 - 916 - Place. Sygn. 917- 961 - Ulice. Sygn. 962 - 972 - Dzielnice. Sygn. 973 - 1007 - Wnętrza. Sygn. 1008 - 1009 - Sztandary. Sygn. 1010 - 1012 - Tablice pamiątkowe. Sygn. 1013 - 1087 - Cmentarze. Sygn. 1088 - 1121 - Panoramy. Sygn. 1122 - 1214 - Inne miasta. Sygn. 1215 - 1251 - Miasta niezidentyfikowane. Sygn. 1252 - 1273 - Uroczystości w różnych miastach.

Dzieje twórcy:

W 1999 r. ADM zakupiło 750 zdjęć przedstawiających Lwów i okolice. Do 2003 r. dokupiło pozostałą część fotografii. Zakupione fotografie to wyłącznie pozytywy wykonane z oryginalnych negatywów szklanych. Los tych negatywów nie jest znany. Zdjęcia nie posiadają ani pieczęci zakładów fotograficznych, ani innych znaków pozwalających ustalić nazwiska fotografów lub pracowni fotograficznych. Brak również jakichkolwiek opisów treści fotografii, nie licząc wyjątkowo zdawkowych i nieprecyzyjnych opisów, naniesionych na część materiałów bezpośrednio przed sprzedażą. Nie wydaje się możliwym by autorem zdjęć była jedna osoba zwłaszcza, że istnieje duża rozpiętość chronologiczna między najwcześniejszymi i najpóźniej wykonanymi obrazami. Mógł je natomiast wykonać jeden zakład fotograficzny z następującymi po sobie sukcesjami rodzinnymi i kontynuacją zawodową przechodzącą z pokolenia na pokolenie, co było wówczas dość powszechne. Wskazuje na to m.in. monotematyczność (architektura Lwowa) oraz sposób fotografowania, zwłaszcza ujęcia, zbliżenia, drugi plan i perspektywa – typowe dla jednej szkoły lub jednego mistrza. Podobne lub wręcz identyczne usterki warsztatowe spotyka się w obrazach wczesnych i późnych. Można zatem z dużym prawdopodobieństwem stwierdzić, że zakupione zdjęcia są produktem jednego z lwowskich zakładów fotograficznych istniejących już w drugiej połowie XIX stulecia.

Daty skrajne:

1880-1939

Klasyfikacja:

zbiory i kolekcje

Nazwa twórcy:

Daty:

1880-1939.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

1281

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

0

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

3.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
indeks geograficzny Nie
elektroniczny inwentarz archiwalny roboczy Nie inwentarz książkowy
indeks osobowy Nie