Instytut Polski w Bejrucie - zbiór fotografii

Sygnatura
3/46/0
Daty skrajne
1939-1945
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Sygn. 1-26 - Okupacja hitlerowska w Polsce Sygn. 27-48 - Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie i rząd emigracyjny Sygn. 49-98 - Zabytki kultury materialnej Iranu Sygn. 99-172 - Mieszkańcy i folklor Iranu Sygn. 173-256 - Zdjęcia portretowe i sytuacyjne członków i sympatyków Towarzystwa Studiów Irańskich i Instytutu Polskiego w Bejrucie

Dzieje twórcy:

Z inicjatywy przedstawicieli polskiej nauki i inteligencji w 1942 r. w Teheranie powstało Towarzystwo Studiów Irańskich. Jesienią 1942 r. przybył do Teheranu znany historyk Uniwersytetu im. Stefana Batorego w Wilnie - Stanisław Kościałkowski. Natychmiast zaangażował się w prace Towarzystwa i rozpoczął badania nad związkami kulturalnymi między Polską a Persją. W krótkim czasie stał się opiekunem oraz kierownikiem naukowym TSI. Przy niskim nakładzie finansowym i niewielkim wsparciu naukowym zorganizował grupę badawczą. Jej działalność wywołała zainteresowanie sprawami polskimi zarówno w kręgach politycznych Iranu, jak i wśród inteligencji polskiej zamieszkałej w Teheranie. Gromadzono opracowania historyczne, gazety, fotografie, rękopisy oraz inne pamiątki dokumentujące związki polsko-irańskie. W 1945 r. wraz ze zmianą frontu II wojny światowej, Stanisław Kościałkowski przeniósł się do Bejrutu. Za profesorem podążyły również zbiory Towarzystwa Studiów Irańskich. Tutaj w 1945 r. przekształcono TSI na Instytut Polski w Bejrucie. Odtąd Instytut stał się filią Polskiego Instytutu Naukowego w Nowym Jorku i z jego środków był finansowany Dyrektorem Instytutu Polskiego w Bejrucie został prof. Kościałkowski, a członkami Rady Naukowej byli min. ks. Kamil Kantak i Franciszek Machalski. W ramach Instytutu działała biblioteka, studium handlowe, studium polonistyczne, szkoła malarstwa i rysunku, a także prowadzono kursy drukarskie. Z upływem czasu Instytut miał coraz mniej środków finansowych, wyjeżdzali pracownicy naukowi, zmniejszała się Polonia. W końcu sam profesor Kościałkowski, pozbawiony zaplecza naukowego wyjechał do Anglii. Sam Instytut istniał do 1950 r., ale nie prowadził już żadnej działalności.

Daty skrajne:

1939-1945

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1939-1945.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

1035

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

1035

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.6

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
indeks osobowy Nie
inwentarz kartkowy zatwierdzony Tak
inwentarz książkowy zatwierdzony Nie

komputerowa baza danych; fotografie, negatywy