Archiwum Fotograficzne Stanisława Wdowińskiego

Sygnatura
3/48/0
Daty skrajne
1952-1990
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Dzieje twórcy:

Stanisław Wdowiński pochodził z rodziny znanych fotografów warszawskich. Walczył w powstaniu warszawskim, a po wojnie współpracował z redakcjami gazet i Centralną Agencją Fotograficzną. Zbiór fotografii jego autorstwa to około 2 tys. jednostek archiwalnych z lat 1952-1990: czarno – białych i kolorowych negatywów, a także pozytywów. Zespół jest zróżnicowany tematycznie. Znajdują się w nim zarówno zdjęcia portretowe, jak i sytuacyjne polityków, wojskowych, duchownych, ludzi kultury i nauki, sportowców, robotników. Stanisław Wdowiński bardzo chętnie fotografował polską wieś - wiele zdjęć poświęconych folklorowi, twórczości ludowej, kapliczkom i krzyżom przydrożnym, muzeom, skansenom, uroczystościom, festynom i dożynkom, uprawie roli, hodowli.

Daty skrajne:

1952-1990

Klasyfikacja:

archiwa prywatne i spuścizny

Nazwa twórcy:

Daty:

1952-1990.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Nie jest udostępniany

Ogółem jednostek archiwalnych:

17485

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

0

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
spis roboczy Tak
spis zdawczo-odbiorczy Nie

negatywy