Archiwum Fotograficzne Ignacego Płażewskiego

Sygnatura
3/50/0
Daty skrajne
1939-1970
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Architektura miejscowości polskich , 1939-1970 - 1856 j.a. 2. Varia - 6 j.a.

Dzieje twórcy:

Ignacy Płażewski urodził się w Ozorkowie k/Łodzi w 1899 r. Był uczniem Szkoły Handlowej w Łodzi i Szkoły Nauk Politycznych w Warszawie. W młodości redagował "Gazetę Podlaską" i stał na czele Towarzystwa Wydawniczego "Siewba". Całe życie związany był z ruchem ludowym. Za szczególne zasługi na polu wydawnicznym został uhonorowany Srebrnym Wawrzynem Akademickim PAL. W czasie wojny i okupacji niemieckiej był członkiem ruchu oporu, zmobilizowany do wojska w 1944 lub 1945 r. Po wojnie zamieszkał w Łodzi, gdzie otworzył własną pracownię fotograficzną. Został członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików i był prezesem Łódzkiego Okręgu ZPAF. Płażewski zaangażowany był w tworzenie Centralnej Biblioteki Wojskowej, Centralnego Archiwum Wojskowego i Muzeum Wojska Polskiego. Przez pewien czas stał na czele Wojskowego Instytutu Naukowo-Wydawniczego. Zmarł w 1977 r. w Łodzi.

Daty skrajne:

1939-1970

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1939-1970.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

1862

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

1862

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

1.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
indeks geograficzny Nie
inwentarz kartkowy zatwierdzony Tak
inwentarz książkowy zatwierdzony Nie

komputerowa baza danych; fotografie