Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w Warszawie - Archiwum Fotograficzne

Sygnatura
3/57/0
Daty skrajne
[1957] 1975-1984
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Dzieje twórcy:

Daty skrajne:

[1957] 1975-1984

Klasyfikacja:

administracja ogólna

Nazwa twórcy:

Daty:

1957-1957, 1975-1984.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Nie jest udostępniany

Ogółem jednostek archiwalnych:

1350

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

0

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

5.76

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
spis zdawczo-odbiorczy Tak

fotografie, albumy