Fundacja "Warszawa1939.pl" - kolekcja fotografii architektury z okolic Warszawy

Sygnatura
3/90/0
Daty skrajne
1950-1959
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Na zespół składa się 672 fotografii wykonanych w latach 50. XX w., przedstawiających architekturę (obiekty i detale architektoniczne) miejscowości na Mazowszu, m.in.: Płocka, Okuniewa, Zakroczymia, Serocka.

Dzieje twórcy:

Fundacja „Warszawa1939.pl” powstała w 2006 r. z inicjatywy twórców założonego w 2001 r. portalu Warszawa1939.pl. Fundacja prowadzi działalność naukową, kulturalną i edukacyjną w zakresie popularyzacji wiedzy o dawnej Warszawie, skupiając się na prezentacji zdjęć architektury przedwojennej Warszawy, oraz popularyzacji wiedzy o historii Warszawy. Fundacja gromadzi także materiały (plany, zdjęcia, filmy, książki, czasopisma, dokumenty) związane z Warszawą w wersji elektronicznej. Współpracuje z instytucjami państwowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, a także varsavianistami i historykami sztuki (źródło http://www.warszawa1939.pl/fundacja/o-nas, dostęp z dn. 09.04.2020).

Daty skrajne:

1950-1959

Klasyfikacja:

zbiory i kolekcje

Nazwa twórcy:

Daty:

1950-1959.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Nie jest udostępniany

Ogółem jednostek archiwalnych:

672

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

0

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.22

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
spis roboczy Tak 672 j.a.

negatywy