Starostwo Powiatowe w Węgrowie

Sygnatura
62/247/0
Daty skrajne
1944-1950
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Referat Ogólny 1944-1950 sygn. 1-98 (brak sygn. 6, 25, 60), Referat Budżetowo-Gospodarczy 1944-1950 sygn. 99-143 (brak sygn. 103, 108, 138), Referat Społeczno-Polityczny 1945-1947, 1950 sygn. 144-186 (brak sygn. 146, 167), Referat Administracyjny 1944-1950 sygn. 187-406 (brak sygn. 265, 281, 301, 332, 360, 363), Referat Kultury i Sztuki 1944-1950 sygn. 407-465 (brak sygn. 411, 433, 440, 446, 448, 453, 457, 461), Referat Rolnictwa i Reform Rolnych 1947 sygn. 466 (brak), Referat Weterynarii 1948 sygn. 467, Referat Rolnictwa-budżet 1948 sygn. 478, Referat Wojskowy 1945, 1949 sygn. 469-471, Referat Samorządowy 1945, 1947, 1949 sygn. 472 (brak), 473-478, Referat Aprowizacji 1944-1949 sygn. 479-579 (brak 491, 493, 496, 502, 579), Referat Świadczeń Rzeczowych 1945-1946 sygn. 580-583 (brak 581), Inspektorat Oświaty Rolniczej 1945-1949 sygn. 584-658 (brak 594, 607, 625, 626, 631, 633, 634, 636, 651, 652), Dział Samorządowy 1946, 1948-1951 sygn. 659-670, Referat Opieki Społecznej 1944-1950 sygn. 671, 673-680, Referat Odbudowy 1946-1948 sygn. 672, 683-685, Pisma różnych referatów 1945-1946 sygn. 681, Pisma w sprawach porządkowych 1947 sygn. 682, Powiatowy Komitet Przesiedleńczy 1945 sygn. 686, Sprawy Związku Pracowników Skarbowych 1944-1945 sygn. 687, Gorzelnia :Stara Wieś” 1947-1951 sygn. 688, Planowanie pracy w przemyśle sygn. 689, Gminny Komitet Opieki Społecznej w Wyszkowie 1946-1948 sygn. 690, Lekarz powiatowy 1949 sygn. 691, Zestawienie strat wojennych pow. węgrowskiego 1948 sygn. 692, Prośby o pozwolenie kupna mięsa i słoniny, lista członków ZZPP, zaświadczenia o legalności prywatnego uboju 1949 sygn. 693, Obsada stanowiska inspektorów oświaty rolniczej 1949 sygn. 694, Regulamin Komisji weryfikacyjnej dla kandydatów do szkół wyższych i powszechnych 1948 sygn. 695, Kontrola tekstów słownych sztuk teatralnych, cyrków, estrad 1946 sygn. 696, Projekt kościoła parafialnego, parafia Prostyń 1947-1948 sygn. 697, Powiatowy Urząd Ziemski w Węgrowie, parcelacja majątków 1944-1950 sygn. 698, akta dopisane w 2006r; Referat Opieki Społecznej 1946- 1950 sygn. 699-718, Referat Przemysłu i Handlu 1945-1950 sygn. 719-732, Referat Kultury i Sztuki 1950 sygn. 738, Referat Budownictwa i Odbudowy 1946-1950 sygn. 739-751, Referat świadczeń rzeczowych 1945-1946 sygn. 752-762, Referat Odszkodowań Wojennych 1945-1947 sygn. 763-767, Referat Finansowo-budżetowy 1946-1950 sygn. 768-777, Referat Zdrowia 1945-1950 sygn. 778-783, Referat Ogólny 1946-1948 sygn. 784-788, Referat Samorządowy 1945-1949 sygn. 789-807, Referat Administracyjny 1944-1950 sygn. 808-832, Kontrolki wpływów korespondencji 1944-1949 sygn. 833-845, Referat Aprowizacji i Handlu 1944-1949 sygn. 846-888, Referat Rolny i Reform Rolnych [1938] 1944- 1949 sygn. 889-898, Wydział Oświaty Rolniczej 1946- 1950 sygn. 900-912, Ochotnicza Straż Pożarna 1947- 1948 sygn. 913-943, Różne 1947-1949 sygn. 944-953, Gorzelnie 1945-1950 sygn. 954, uwaga sygn. 735-737 puste, stan ludności bezrolnej w gminach 1945, sygn. 955 (nab. 5575/2018)

Dzieje twórcy:

Starostwa powiatowe - organy wykonawcze administracji ogólnej I stopnia zostały powołane Dekretem PKWN z 21.08.1944r o trybie powoływania władz administracji ogólnej I i II instancji (Dz.U. Nr 2 poz.8). Kierownikiem Starostwa był Starosta mianowany przez Kierownika Resortu Administracji Publicznej (i przez niego odwoływany) na podstawie wniosku wojewody i opinii powiatowej rady narodowej. Rada mogła żądać usunięcia starosty umotywowaną uchwałą, Starosta z urzędu wchodził w skład Powiatowej Rady Narodowej, pełniąc funkcję przewodniczącego Wydziału Powiatowego - organu wykonawczego Powiatowej Rady Narodowej. Składał PRN sprawozdanie ze swego postępowania i jej podlegał w sprawach samorządowych. Starostwa zostały zniesione przez art..35 Ustawy z 20.03.1950r o terenowych organach jednolitej władzy państwowej (Dz.U. Nr 14 poz.130). Starostwo Powiatowe w Węgrowie zostało utworzone 16.08.1944 r. Starosta węgrowski podlegał służbowo Wojewodzie Warszawskiemu. Teren działania: powiat węgrowski leżący w województwie warszawskim obejmujący gminy: Borze, Grębków, Jaczew, Korytnica, Łochów, Miedzna, Ossówno, Prostyń, Ruchna, Sadowne, Sinołęka, Stara Wieś, Stoczek, Trawy, Wyszków.

Daty skrajne:

1944-1950

Klasyfikacja:

administracja ogólna

Nazwa twórcy:

Daty:

1944-1950.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

polski

Dostępność:

Udostępniany częściowo

Ogółem jednostek archiwalnych:

919

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

918

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

6.11

Ogółem opracowanych metrów bieżących

6.1

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
spis zdawczo-odbiorczy Nie nab.5575/2018 - 1 j.a.
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 954 j.a T.14 (brak 36 j.a)

Nie mikrofilmowane, brak sygn. 6, 25, 60, 103, 108, 138, 146, 167, 265, 281, 332, 360, 363, 411, 433, 440, 446, 448, 453, 457, 461, 466, 472, 491, 496, 502, 579, 594, 625, 626, 631, 633, 634, 636, 651, 652, sygn. 735-737 puste