Akta Józefa Skuby Pękosławskiego patrona Trybunału Cywilnego w Siedlcach

Sygnatura
62/272/0
Daty skrajne
[1604] 1811-1852 [1880]
Liczba serii
3
Liczba skanów
0

Zawartość:

Akta osobowe 1811 sygn. 1 ( 1j.a), Akta działalności zawodowej 1822 – 1827, 1837 – 1852 sygn. 2 – 6, 12 ( 6j.a), Varia 1604, 1733, 1797, 1837, 1879 – 1880 sygn 7 - 11 ( 5 j.a)

Dzieje twórcy:

Józef Skuba Pękosławski urodził się w 1785 r., zmarł zaś w 1855 r. w Siedlcach w wieku 70 lat. Wywodził się ze starej i dostojnej rodziny szlacheckiej h. Abdank pochodzącej z woj. Sandomierskiego (wieś gniazdowa Pękosławice). Pierwszą wzmiankę źródłową o Józefie mamy z okresu KW. Wiadomo że do 1810 r. służył w I Pułku Huzarów. W 1811 rozpoczął starania o pracę w strukturach TC w Siedlcach. W 1822 r. jest już wymieniany jako patron sądowy. Nie awansował powyżej tego stanowiska, jednak jako patron zajmował się sprawami sądowymi dużego kalibru. Pękosławski miał syna Stanisława, który również był patronem TC w Siedlcach w 1849 r. został przeniesiony do Warszawy.

Daty skrajne:

[1604] 1811-1852 [1880]

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

12

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

12

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.1

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 12 j.a. T. 484
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 12 j.a. T. 484