Więzienie w Siedlcach

Sygnatura
62/282/0
Daty skrajne
1915-1915
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Sygn. 1 Akta w sprawie osadzonego Jankiela Dawidowicza Młynkiewicza v. Młynkowskiego oskarżonego z art.. 108 KK

Dzieje twórcy:

Ukaz z 25.09./7.10. 1876r wprowadził w Królestwie Polskim w miejsce „Kodeksu kar głównych i poprawczych” z 1847r rosyjski kodeks karny z 1866r, nowy kodeks karny - 22.03/4.04.1903r . Ukaz z 11/23.12.1879r „O głównych zasadach mających być podstawą dla reorganizacji więziennictwa i rewizji Ustawy o karach” regulował zasady funkcjonowania systemu penitencjarnego. Ustawa z 1886r „O przebywających pod strażą” obowiązująca do upadku caratu przewidywała 4 formy kary pozbawienia wolności. Więzienie wzniesione decyzją Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego z 13.01. 1840r, gmach (projekt architekt rządowy Henryk Marconi), wznoszono w latach 1841-1843, otwarto 15 czerwca 1844r, systematycznie rozbudowywano (1880 roku lazaret oraz oddziały etapowy (etapnoje otdielenje) i kobiecy (żenskaja tjurma), natomiast z latach 1883-1885 łaźnia, pralnia. 1 lipca 1884r oddano do użytku dom administracyjny z kancelarią, mieszkaniem dla naczelnika, jego pomocnika i nadzorców, 1891-1892 nowy murowany 3-kondygnacyjny budynek przeznaczony dla 350 więźniów, 1893- cerkiew więzienna). Po reorganizacji administracji po powstaniu styczniowym więzienia podlegały III (więziennemu) referatowi IV wydziału (wojskowo-policyjnego) rządu gubernialnego. W 1879r powołano Naczelny Zarząd Więziennictwa jako naczelny organ więziennictwa. W 1895r podporządkowano go resortowi sprawiedliwości. Personel więzienia podlegał władzom administracyjnym guberni. Nadzór prokuratorski sprawował prokurator Siedleckiego Okręgu Sądowego. Zastrzeżenia mógł kierować bezpośrednio do gubernatora. Warty na posterunkach wystawiało wojsko (w XX wieku był to 188 Krasnystawski Rezerwowy Pułk Piechoty stacjonujący w miejscowym garnizonie), dopiero od 1911 funkcję tę przejęli funkcjonariusze więzienni. Niższy personel w 1893r liczył 37 osób i stanowili go głównie Rosjanie. Do 26 lipca 1915r wywieziono z Siedlec funkcjonariuszy więziennych wraz z więźniami.

Daty skrajne:

1915-1915

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1915-1915.

Nazwa dawna:

Kantor Siedleckiego Więzienia

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

1

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

1

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 1 j.a T. 499 IZA

Poprzednia nazwa zespołu "Kantor Siedleckiego Więzienia" zmieniona zgodnie z Zarządzeniem NDAP z 16.03.1968 w sprawie zasad formułowania tytułów...