Towarzystwo Kredytowe Miejskie w Siedlcach

Sygnatura
62/287/0
Daty skrajne
1899-1949
Liczba serii
16
Liczba skanów
0

Zawartość:

Dokumentacja dotycząca kredytów zabezpieczonych na nieruchomościach mieszkańców Białej Podlaskiej 1908- 1948 sygn. 1-42, Dokumentacja dotycząca kredytów zabezpieczonych na nieruchomościach w Łosicach 1928-1933 sygn.43, Dokumentacja dotycząca kredytów zabezpieczonych na nieruchomościach w Łukowie 1910-1949 sygn. 44-82, 478-483, Dokumentacja dotycząca kredytów zabezpieczonych na nieruchomościach Kosowa 1928-1947 sygn. 83-87, Dokumentacja dotycząca kredytów zabezpieczonych na nieruchomościach Kobrynia 1928- 1939 syg. 88-99, 476-477, Dokumentacja dotycząca kredytów zabezpieczonych na nieruchomościach Międzyrzeca 1928-1940 sygn. 100-108, Dokumentacja dotycząca kredytów zabezpieczonych na nieruchomościach Parczewa 1927-1937 sygn. 109-110, Dokumentacja dotycząca kredytów zabezpieczonych na nieruchomościach Pułtuska 1931-1935 sygn. 11-113, Dokumentacja dotycząca kredytów zabezpieczonych na nieruchomościach Radzynia 1928-1936 sygn. 114-116, 484, Dokumentacja dotycząca kredytów zabezpieczonych na nieruchomościach Ryk 1928-1940 sygn. 117-125, 485, Dokumentacja dotycząca kredytów zabezpieczonych na nieruchomościach Siedlec 1899- 1946 sygn. 126- 424, 486-496, w tym: Protokóły posiedzeń Dyrekcji 1900-1935 sygn. 217, 543, Dzienniki posiedzeń Komitetu Nadzorczego 1909-1935 sygn. 248, 533, 540, Zebrania czonków Towarzystwa i Pełnomocników 1909 sygn.249, sprawozdanie finansowe 1912, 1913, sygn. 273, 277, sprawozdanie Dyrekcji 1918-1938 sygn. 278, Akta Zarządu (awanse, likwidacja Towarzystwa, bilans, dzienniki korespondencyjne) 1933-1949 sygn. 411-424, Dokumentacja dotycząca kredytów zabezpieczonych na nieruchomościach Słonim 1931-1939 sygn.425-426, 498-500, Dokumentacja dotycząca kredytów zabezpieczonych na nieruchomościach Sobienie Jeziory 1928-1941 sygn. 427-434, Dokumentacja dotycząca kredytów zabezpieczonych na nieruchomościach w Sokołowie Podlaskim 1911-1948 sygn. 435-445,501-522, dokumentacja kredytów hipotecznych na nieruchomościach w Węgrowie 1929-1930 sygn. 446-447, dokumentacja kredytów hipotecznych na nieruchomościach we Włodawie 1908-1949 sygn. 448-475, 523-525, bilanse 1941-1943, 1949 sygn. 526-528, pozyczki, listy zastawne 1929-1940 sygn. 529-530, 541-542, 544, likwidacja TKM 1948-1949 sygn. 531, korespondencja 1910-1935 sygn. 535-538, akta założycielskie 1899-1904 sygn. 539, 534, księgi główne 1938-1946 sygn. 545-549

Dzieje twórcy:

Towarzystwo Kredytowe Miejskie powstało w roku 1899 na mocy ustawy zatwierdzonej przez Ministra Finansów w dn. 6.07.1898. Celem było udzielanie pożyczek w listach zastawnych zabezpieczonych na hipotekach nieruchomości miejskich. Statuty z lat 1902, 1905, 1906, 1928 Organa władz: Zebranie pełnomocników, Komitet Nadzorczy, Dyrekcja. W dniu 31.101. 1949r Towarzystwo zostało ostatetecznie zlikwidowane. Siedziba: Siedlce ul. Teatralna 3 do 1941r, po zajęciu go przez władze niemieckie- Sienkiewicza 54. Granice terytorialne: gubernia siedlecka, od 1925r na podstawie pism Ministerstwa Skarbu z dn. 18.03.1925 i 23.03.1928r teren rozszerzono aż po Brześć i Kobryń i obejmowało miasta: Siedlce, Włodawa, Biała Podlaska, Sokołów Podlaski, Łuków, Miedzyrzec, Parczew, Kosów, Łosice, Ryki, Radzyń, Sobienie Jeziory, Brześć n/Bugiem, Kobryń, Prużana, Kowel, Słonim, Zambrów, Ostrów Maz, Wołkowysk, Wysokie Mazowieckie, Pułtusk.

Daty skrajne:

1899-1949

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1899-1949, 1899-1949.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

549

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

549

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

5.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

5.4

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
elektroniczny inwentarz archiwalny roboczy Nie 549 j.a.
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 549 j.a T. 22
elektroniczny inwentarz archiwalny roboczy Nie 549 j.a.
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 549 j.a T. 22

karta z 4.05.1981 W. Więch- Tchórzewska ( dla 475j.a)