Komenda Powiatowa Powszechnej Organizacji "Służba Polsce" w Ostrołęce

Sygnatura
62/299/0
Daty skrajne
1948-1955
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Zawiera zarządzenia i rozkazy Komendy Głównej i Wojewódzkiej Powszechnej Organizacji „SP” akta dotyczące propagandy i szkoleń, spraw personalnych oraz finansowo –gospodarcze. Zarządzenia Komendy Głównej i Wojewódzkiej z lat 1950-1955 sygn. 1-4 Rozkazy z lat 1952-1955 sygn. 5-10 Protokóły z posiedzeń kolektywu z lat 1950-1952 sygn.11 Plany pracy i sprawozdania z lat 1948-1954 sygn.12-16 Prace społeczne z lat 1949-1955 sygn.17-18 Sprawy finansowo –gospodarcze z lat 1953-1955 sygn.19-22 Korespondencja z lat 1949-1950 sygn.23-24

Dzieje twórcy:

Powszechna Organizacja „Służba Polsce” w Ostrołęce została powołana na mocy ustawy z dnia 25 .II.1948 r. o powszechnym obowiązku przysposobienia zawodowego, wychowania fizycznego i przysposobienia wojskowego młodzieży oraz o organizacji spraw kultury fizycznej i sportu. Do podstawowych zadań organizacji należała : realizacja zaleceń ideologicznych PZPR i ZMP , dbałość o rozwój kultury fizycznej i sportu oraz werbunek do hufców i brygad robotniczych .Organizacja funkcjonowała do 1955 roku ,została rozwiązana na mocy zarządzenia nr.362 z dn.29.XI.1955 r. Prezesa Rady Ministrów.

Daty skrajne:

1948-1955

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1948-1955.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

24

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

24

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.2

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 24 j.a. T. 613 IZA 5

akt nie brakowano, nie mikrofilmowano