Siedlecki Gubernialny Urząd do Spraw Podatku Przemysłowego

Sygnatura
62/319/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

dzienniki posiedzeń 1886, 1892, 1893, 1895, sygn. 1-4, księgi rejestracyjne postanowień urzędu 1890, 1891, 1892, 1894 sygn. 5-8, Rejestr protokółów dotyczących naruszenia zasad regulaminu sygn, 9, Okólniki, ukazy, korespondencja /dokumenty o charakterze informacyjno-instruktażowym/ 1899-1905 sygn. 10-11, Sprawa o naruszenie regulaminu 1913-1913 sygn. 12

Dzieje twórcy:

Ukaz z 28.03.1867r przekazał centralny zarząd finansów Królestwa ministrowi finansów Cesarstwa do spraw handlu i wytwórczości Departamentu Handlu i Manufaktur Ministerstwa Finansów. Ukaz o podatku i handlu z 8/20.06.1898r wprowadził podatek główny w jednakowej wysokości od wszystkich przemysłowców i kupców należących od tej samej kategorii. Kategorii było 5 w handlu i 8 w przemysle. Podatek ten zreformowano ukazem z 2/25.01. 1906. 27.10.1905r utworzono oddzielne ministerstwo handlu. Oprócz głównego podatku z handlu i przemysłu przeprowadzano również dodatkowe zbiórki w oparciu o oddzielne ukazy. Do zarządzania dodatkowymi zbiórkami, rozdzielania gubernialnych sum powołano urzędy podatkowe gubernialne przy izbach skarbowych, a w każdym powiecie urzędy podatkowe powiatowe pod przewodnictwem inspektorów podatkowych. Gubernialną sumę rozdzielano co roku na powiaty w oparciu o stopień rozwoju w nich handlu i przemysłu i przewidywane zyski z zakładów. Siedleckiemu Gubernialnemu Urządowi do Spraw Podatku Przemysłowego przewodniczył gubernator, w skład wchodzili wicegubernator, Naczelnik Siedleckiej Izby Skarbowej, Naczelnik Urzędu Akcyzowego Warszawskiej i Siedleckiej Guberni, przedstawiciel Siedleckiego Sądu Okręgowego, Siedleckiego Gubernialnego Urzędu ds. Włosciańskich, radca Siedleckiego Gubernialnego Zarządu, Naczelnik 1 Oddziału Siedleckiej Izby Skarbowej, przedstawiciele miejscowych przemysłowców np.. Dzierżawca apteki, właściciel składu kolonialnego (stan z 1902), prokurator Sądu Okręgowego, Gubernialny Inspektor Medycyny (1903), właściciel zakładu stolarskiego w Siedlcach, właściciel majątku ziemskiego w Mordach (1906). Po likwidacji gubernii siedleckiej urząd zaprzestał działalności w połowie 1913r.

Daty skrajne:

1886-1913

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1886-1913.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Sedleckoe Gubernskoe po Gosudarstvennomu Promyslovomu Nalogu Prisutstvie

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

12

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

12

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.2

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 12 j.a. T.86

Nie brakowano, nie mikrofilmowano. 2007 porawiono błędną datę końcową.