Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Kałuszynie powiat Mińsk Mazowiecki

Sygnatura
62/469/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
9129

Zawartość:

Cz. 1Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1826-1865 sygn. 1-40, Alegata 1826-1929, 1839-1864 sygn. 41-70, Cz. 2 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1866-1879 sygn. 72-85 (14j.a.), Alegata 1866-1879 sygn. 86-99 (14 j.a.), Cz. 3 [41 j.a. 0,76 mb] Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1880-1900 sygn. 100-120 (21j.a.), Alegata 1880-1891, 1893-1900 sygn. 121-140 (20j.a.), akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1901-1911 sygn. 141-151, dokumenty do akt małżeństw 1901-1913 sygn. 152-170 (z roku 1907, 1909-1913 poz 2 j.a), księgi urodzeń, małżeństw, zgonów 1912-1920 sygn. 171-174, 180, 182-185, alegaty 1914-1920 sygn. 175-179,181, 186-188

Dzieje twórcy:

Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Kałuszynie. Kościół stanowił pierwotnie filię par. w Grębkowie. W 1472 r. za staraniem Stanisława Kałuskiego, dziedzica Kałuszyna, zamieniony na parafialny. 24.10.1472 r. Andrzej z Bnina, bp poznański, erygował nową parafię w Kałuszynie pod wezwaniem św. Stanisława Biskupa i Męczennika. Parafia składała się z 16 wsi. Kościół p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny zbudowany w latach 1889-1897 wg projektu Józefa Dziekońskiego (w ołtarzu głównym obraz pędzla M. Andriollego). Przynależność dekanalna: dekanat liwski koniec XVIIIw do 1818, siennicki 1818-1868, nowo-miński 1868-1918, kałuszyński od 1918. Miejscowości w parafii: Abramy, Augustówka, Budy Kumińskie, Budy Przytockie, Chrościce, Dębkowizna, Falbogi, Gołębiówka, Gójszcz, Grodzisk, Groszki, Kałuska Wola, Kałuszyn, Kałuszyn Kolonia, Kazimierzów, Kluki, Kruki, Leśniczówka-Mrozy, Milew, Mroczki-Klekty, Mroczki-Łopuchy, Mrozy, Narty, Natalia, Niwinów, Olszewice, Pasieka, Patok, Ryczołek, Siemianowizna, Sinołęka, folwark Skrzeki, Stawiki, Szembory, Szymony, Trzebucza, Wąsy, Wity, Wola Stanisławowska, Wola-Paprotnia, Wólka Kałuska, Wymyśle, Zbroszki, Zawoda. Od 1.04.1931 r. wydzielono do nowopowstałej parafii w Mrozach miejscowości: osada i młyn Mrozy, wsie Siemanowizna, Wola Kałuska, Wola Paprotnia , Kruki, Grodzisk. Na mocy art.. 69 konstytucji z 1807r wprowadzony został w Księstwie Warszawskim Kodeks Napoleona, a wraz z nim urzędy i księgi stanu cywilnego. Dekret Króla Saskiego Fryderyka Augusta z 23.02. 1809r. regulował sposób prowadzenia akt stanu cywilnego (Dz PKW nr 9/10 art.. 1-12). W zasadzie księgi mieli prowadzić świeccy urzędnicy, w praktyce obowiązki te powierzono duchownym. Na mocy Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego (Postanowienie Rady Administracyjnej z 3.11. 1825 Dodatek do rozdz. IV Dz. P. KP T.10) w 1825r akta stanu cywilnego złączono z księgami kościelnymi. Proboszcz parafii był jednocześnie urzędnikiem stanu cywilnego. Przepisy szczegółowo regulowały sposób prowadzenia ksiąg, ich kontroli (2 egz. protokółu sprawdzenia akt). Księgi prowadzono w formie duplikatów służących do zapisywania urodzeń, małżeństw, zgonów z jednego roku lub unikatów, gdzie zapisywano jeden rodzaj zdarzeń (tylko urodzenia, tylko małżeństwa, tylko zgonu) w jednej księdze z kilku lat aż do wyczerpania kart. Duplikaty przechowywały archiwa hipoteczne sądu pokoju, drugi w miejscu tworzenia. Nadzór nad księgami stanu cywilnego prowadzonymi przez proboszcza sprawował dziekan danego dekanatu oraz władze sądowe. Rada Państwa 04.06.1901r zwolniła sędziów pokoju z tego obowiązku (Zb. Pr i Rozp. Nr 67 poz.1346). Postanowieniem księcia namiestnika z 3.11. 1825r do spisywania aktów stanu cywilnego wyznań niechrześcijańskich wyznaczeni zostali burmistrzowie lub ich zastępcy. 24.06.1836 ukazało się prawo o małżeństwie (DzP KP T.18), które skutki cywilne zawarcia aktu oddawało sądom cywilnym,ograniczało swobodę wyznania dzieci z małżeństw mieszanych - katolików z prawosławnymi (musiały przyjąć prawosławie). (od 1847r odstępstwo od prawosławia karano jako przestepstwo.) Początkowo księgi prowadzono w języku polskim, od 1.01. 1868r na mocy rozporządzenia Komitetu Urządzającego w języku rosyjskim. W okresie XX-lecia Kościół Rzymskokatolicki opierał się na Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1917r. Dekretem z 25.09.1945r wprowadzona została od 1.01. 1946r świecka rejestracja stanu cywilnego wykonywana przez świeckie urzędy stanu cywilnego (Dz.U. Nr 48 poz. 272 Prawo o aktach stanu cywilnego i 273 Przepisy wprowadzające prawo o aktach stanu cywilnego). Rozporzadzenie Ministra Administracji Publicznej i Sprawiedliwości z 24.11. 1945r w sprawie wykonywania prawa o aktach stanu cywilnego oraz przepisów wprowadzajacych to prawo (Dz.U. Nr 54 poz. 304) regulowało sposób funkcjonowania USC. Bibliografia: Prawo cywilne obowiązujace w guberniach Królestwa Polskiego T. I Petersburg 1875. Zbiór przepisów prawnych w sprawach rejestracji stanu cywilnego wydanych po odzyskaniu niepodległości państwowej Warszawa 1931opr. J. Litwin, A. Rżewski

Daty skrajne:

1826-1920

Klasyfikacja:

urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne

Nazwa twórcy:

Daty:

1826-1920.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

rosyjski, polski, łaciński

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

188

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

140

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

2.91

Ogółem opracowanych metrów bieżących

1.96

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 140 j.a. T. 7
spis zdawczo-odbiorczy Nie 48 j.a.
elektroniczny inwentarz archiwalny roboczy Tak 48 j.a

Zmikrofilmowane księgi UMZ z lat 1826-1865 nr mikr.304326-304365. Liczba jednostek wzrosła z powodu wyłączenia z ksiąg alegat