Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Węgrowie

Sygnatura
62/1020/0
Daty skrajne
1975-1989
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Protokóły zebrań ogólnych 1975-1989 sygn. 1-12, Ankieta statystyczna 1975 sygn.13, terenowa nr 2 1988-1989 sygn.14,

Dzieje twórcy:

Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Węgrowie podlegała Komitetowi Miejskiemu w Węgrowie. Zespół w Archiwum KW PZPR w Siedlcach miał nr 261 Podstawowe organizacje partyjne (POP) najniższe komórki w strukturze PZPR tworzone za zgodą komitetów gminnych, miejskich: na wsi, w zakładach pracy, przy instytucjach (minimum 5 członków). W zakładach pracy powyżej 100 partyjnych tworzono oddziałowe organizacje OOP. Co 2,5 roku wybierały delegatów na konferencje KG, KM, KM-G.W zakładach o liczbie partyjnych powyżej 400 powoływano Komitety Zakładowe. Każdy członek partii (także władz naczelnych PZPR) musiał należeć do POP. W partii obowiązywał 2 letni staż kandydacki. Organami POP były zebranie partyjne (posiedzenia przynajmniej raz na miesiąc) i Egzekutywa. Protokołowano posiedzenia wszystkich POP, ale jako kat. A gromadzono dokumentację wybranych tzw. reprezentatywnych POP, którą przekazywano nadrzędnemu komitetowi gminnemu lub miejskiemu, a ten przesyłał ją do Archiwum KW.

Daty skrajne:

1975-1989

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1975-1989, 1975-1989.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

14

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

0

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz kartkowy roboczy Tak 14 j.a.
inwentarz kartkowy roboczy Tak 14 j.a.