Jadwiga Rużyło-Stasiakowa (polonistyka)

Sygnatura
302/560/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Publikacje prof. Dragosława Stranjakovicia dotyczące rządów grupy tzw. obrońców konstytucji w Serbii w latach 1842–1858 i akcji dyplomatycznej hotelu Lambert oraz działalności Franciszka Zacha, agenta Adama Jerzego Czartoryskiego na terenie Serbii w latach 1843–1848. Korespondencja z lat 1956–1957 dotycząca publikacji w „Przeglądzie Historycznym”, listów Franciszka Zacha do Iliji Garaszanina i inych z 1848 roku, wraz z uwagami wstępnymi prof. Dragosława Stranjakovicia oraz listy, m.in. Henryka Jabłońskiego i Stefana Kieniewicza. Materiały działalności Jadwigi Rużyło-Stasiakowej w Radzie Naukowej Instytutu Badań Literackich PAN z lat 1957-1962.

Dzieje twórcy:

Pracownik naukowy Instytutu Badań Literackich PAN

Daty skrajne:

1956-1962

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Jadwiga Rużyło-Pawłowska

Daty:

1956-1962.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

2

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

0

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inne pomoce Nie