Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej przy Państwowym Gospodarstwie Rolnym w Andrzejowie

Sygnatura
36/538/0
Daty skrajne
1972-1989
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Dzieje twórcy:

Daty skrajne:

1972-1989

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1972-1989, 1972-1989.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

7

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

0

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
spis roboczy Tak
spis roboczy Tak