Urząd Stanu Cywilnego w Kołozębie

Sygnatura
10/5368/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

urodzenia - 1875-1893, 1896-1899, 1901-1913, małżeństwa - 1874-1889, 1891-1893, 1895-1897, 1899-1900, 1902-1909, zgony - 1874-1893, 1897, 1900-1901, 1903-1913,

Dzieje twórcy:

Urzędy stanu cywilnego (Standesämter) zostały powołane w Prusach z dniem 1 października 1874 roku na mocy ustawy z 9 marca 1874 roku. Ustawa wprowadziła cywilną rejestracje ludności, wcześniej prowadzoną wyłacznie przez władze kościelne (w ksiegach metrykalnych kościołów). Ustawa ta stanowiła podstawę dla władz prowincji do opracowania i opublikowania sieci urzędów stanu cywilnego. Na terenie obecnej właściwości Archiwum znajdowały się powiaty ówczesnej Rejencji Gdańskiej tj. elbląski, malborski, gdański (wschodnia część); Rejencji Kwidzyńskiej sztumski, kwidzyński (część), suski (część); z Rejencji Królewieckiej – braniewski, pasłęcki, świętomiejski (część). Podział administracyjny z okresu reformy 1874 roku przetrwał do 1918 roku, kiedy po traktacie wersalskim utworzone zostało Wolne Miasto Gdańsk (w skład jego weszły m.in. część powiatu malborskiego, wilkożuławskiego i tzw.Gdańsk Niziny). Zasadnicze zmiany administracyjne przynióśł rok 1939 i powołanie nowej prowincji Gdańsk-Prusy Zachodnie. Nie rzutowało to jednak na ustalona w 1874 roku sieć urzędów stanu cywilnego. W sumie powołano na tym terenie 209 urzędów stanu cywilnego. Dla każdego pruskiego USC powoływano urzędnika stanu cywilnego tzw.metrykanta i jego zastępcę. Akta były prowadzone w trzech seriach ksiąg: urodzeń, małżeństw i zgonów. Ksiegi prowadzono w dwóch egzemplarzach: księgi głównej (Hauptregister) i wtórnika (Nebenregister) przekazywanego do sądu I instancji. Obok ksiąg stanu cywilnego urzędy prowadziły tzw. Akta zbiorowe (Sammelakten). Po 1945 roku i właćzeniu tego obszaru do państwa polskiego sieć urzędów stanu cywilnego została dostosowana do nowego podziału administracyjnego (szczebel gminny) i zmniejszona do liczby 53.

Daty skrajne:

1874-1937

Klasyfikacja:

urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne

Nazwa twórcy:

Daty:

1874-1893, 1895-1913, 1914-1937.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Königlich Preußisches Standesamt Kollosomp

Języki:

niemiecki

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

143

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

143

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.1

Ogółem opracowanych metrów bieżących

1.1

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz kartkowy zatwierdzony Brak danych

Inwentarz kartkowy ze wstępem zatwierdzony na komisji metodycznej w Gdańsku w 1989 roku. Mikrofilm EE 293 - 303 za lata 1874-1877