Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział Centrum Rozliczeniowe Banku w Chełmie

Sygnatura
36/603/0
Daty skrajne
1987-2004
Liczba serii
2
Liczba skanów
0

Zawartość:

Dzieje twórcy:

Daty skrajne:

1987-2004

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1987-2004, 1987-2004.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

37

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

0

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
spis zdawczo-odbiorczy Tak
spis zdawczo-odbiorczy Tak