Akta notariusza Pawła Brodowskiego w Częstochowie

Sygnatura
8/439/0
Daty skrajne
1916-1925
Liczba serii
6
Liczba skanów
0

Zawartość:

Akta notariusza Pawła Brodowskiego w Częstochowie, w tym: Akta notarialne z lat 1916 - 1925, Skorowidze do akt notarialnych z lat 1916 - 1925 Odpisy akt notarialnych z roku 1921 repertoria z lat 1919 -1925, księgi opłat z lat 1916-1917, księgi wekslowe z lat 1916-1925

Dzieje twórcy:

Notariusz Paweł Brodowski działał ma podstawie ustawy notarialnej z dnia 14 kwietnia 1866 roku, obowiązującej na terenie Królestwa Polskiego od 1876 roku oraz Dekretu Rady Regencyjnej w przedmiocie przepisów tymczasowych o notariacie z dnia 3 lipca 1918 roku. Przytoczone wyżej przepisy stanowiły, iż notariusze byli urzędnikami państwowymi, których mianował Minister Sprawiedliwości. Kandydat na to stanowisko musiał zdać egzamin przed komisją składającą się z prezesa sądu okręgowego, prokuratora i jednego czynnego notariusza. Kancelarie mogły być prowadzone przy wydziałach hipotecznych sądów okręgowych lub sądów pokoju. Zakres czynności notarialnych obejmował: ”przyjmowanie od osób zainteresowanych wszelkiego rodzaju aktów (...), wydawanie wypisów i kopii aktów, dopełnienie poświadczeń, przyjmowanie do zachowania, składanych przez osoby prywatne zaświadczeń...”. Notariusze zobowiązani byli założyć i prowadzić: repertoria sporządzonych przez siebie aktów, protestów i poświadczeń, księgi pobranych opłat, skorowidze alfabetyczne, spis wszystkich posiadanych w kancelarii dokumentów, listę osób sądownie ubezwłasnowolnionych. Po upływie każdego roku kalendarzowego, spisane na luźnych arkuszach, akty wraz z załącznikami powinny być ułożone chronologicznie i oprawione. W przypadku zakończenia działalności kancelarii całą przechowywaną w niej dokumentację wraz z pieczęciami notariusza przejmowało archiwum hipoteczne właściwego sądu. Paweł Brodowski prowadził swoją kancelarię przy Wydziale Hipotecznym Sądu Pokoju w Częstochowie. Mieściła się ona w Częstochowie w Alejach NMP pod nr 21, a następnie 20. Zastępcą Pawła Brodowskiego w czynnościach notarialnych był Józef Barylski. Zachowała się dokumentacja z lat 1916 – 1925.

Daty skrajne:

1916-1925

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1916-1925.

Nazwa dawna:

Kancelaria notariusza Pawła Brodowskiego w Częstochowie

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

43

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

43

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

3.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

2.7

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 43 j.a. Inwentarz nr 280

Notatkę informacyjną napisał Przemysław Snoch, inwentarz sporządziła Ewa Dubaj (2005). Inwentarz wpisany do bazy danych IZA dopływy zinwentaryzowano w 2016 roku i dopisano do inwentarza