Akta notariusza Tomasza Jasieńskiego w Częstochowie

Sygnatura
8/444/0
Daty skrajne
1924-1933
Liczba serii
7
Liczba skanów
0

Zawartość:

Akta notariusza Tomasza Jasieńskiego w Częstochowie, w tym: Akta notarialne z lat 1924 - 1933, sygn. 1 - 30; Skorowidze do akt notarialnych z lat 1924 - 1933, sygn. 31 - 38; Korespondencja, materiały pomocnicze z lat 1926 - 1933, sygn. 39; Wypisy aktów notarialnych z lat 1926 - 1929, sygn. 40 Repertoria sygn.41- 72

Dzieje twórcy:

Notariusz Tomasz Jasieński działał na podstawie ustawy notarialnej z dnia 14 kwietnia 1866 roku, obowiązującej na terenie Królestwa Polskiego od 1876 roku oraz Dekretu Rady Regencyjnej w przedmiocie przepisów tymczasowych o notariacie z dnia 3 lipca 1918 roku. Przytoczone wyżej przepisy stanowiły, iż notariusze byli urzędnikami państwowymi, których mianował Minister Sprawiedliwości. Kandydat na to stanowisko musiał zdać egzamin przed komisją składającą się z prezesa sądu okręgowego, prokuratora i jednego czynnego notariusza. Kancelarie mogły być prowadzone przy wydziałach hipotecznych sądów okręgowych lub sądów pokoju. Zakres czynności notarialnych obejmował: ”przyjmowanie od osób zainteresowanych wszelkiego rodzaju aktów (...), wydawanie wypisów i kopii aktów, dopełnienie poświadczeń, przyjmowanie do zachowania, składanych przez osoby prywatne zaświadczeń...”. Notariusze zobowiązani byli założyć i prowadzić: repertoria sporządzonych przez siebie aktów, protestów i poświadczeń, księgi pobranych opłat, skorowidze alfabetyczne, spis wszystkich posiadanych w kancelarii dokumentów, listę osób sądownie ubezwłasnowolnionych. Po upływie każdego roku kalendarzowego, spisane na luźnych arkuszach, akty wraz z załącznikami powinny być ułożone chronologicznie i oprawione. W przypadku zakończenia działalności kancelarii całą przechowywaną w niej dokumentację wraz z pieczęciami notariusza przejmowało archiwum hipoteczne właściwego sądu. Tomasz Jasieński prowadził swoją kancelarię przy Wydziale Hipotecznym Sądu Pokoju w Częstochowie, a od 1929 roku, po wejściu w życie Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 lutego 1928 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych, przy Wydziale Hipotecznym Sądu Grodzkiego w Częstochowie. Mieściła się ona w Częstochowie w Alejach NMP pod nr 22. Zastępcami Tomasza Jasieńskiego w czynnościach notarialnych byli Wiktor Janczynkowski, Wiktor Przedpełski oraz Adam Plebanek. Zachowała się dokumentacja z lat 1924 – 1933.

Daty skrajne:

1924-1933

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1924-1933.

Nazwa dawna:

Kancelaria notariusza Tomasza Jasieńskiego w Częstochowie

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

72

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

72

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

6.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

5.6

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 72 j.a. Inwentarz nr 283

Notatkę informacyjną napisał Przemysław Snoch, inwentarz sporządziła Ewa Dubaj (2005). Inwentarz wpisany do bazy danych IZA. Dopływy zinwentaryzowano i dopisano do inwentarza w 2016 roku