Sąd Obwodowy w Zielonej Górze

Sygnatura
89/45/0
Liczba serii
93
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Allgemeine Verwaltung 1.1. Verordnungen z lat 1910-1939, sygn. 1-4 (regulacje prawne i zarządzenia dotyczące funkcjonowania urzędu oraz prowadzenia spraw i procesów); 1.2. Personel und Dienstakten z lat 1919-1944, sygn. 5-10 (zatrudnianie tłumaczy, sprawy cudzoziemców, regulacje dotyczące trybu pracy urzędników sądowych oraz ich zakresy obowiązków, akta osobowe inspektora sądowego Lewandowskiego); 1.3. Geschäftsgang z lat 1910-1944, sygn. 11-22 (nadzór nad postępowaniem sądowym, regulacje z zakresu prowadzenia ksiąg sądowych i rejestrów, dziennik czynności urzędowych, zatrudnianie i zakresy obowiązków urzędników sądowych, organizacja urzędu, funkcjonowanie budynku sądowego i więzienia, zarządzenia i regulacje w sprawach własności gruntów); 1.4. Registraturwesen z lat 1911-1936, sygn. 23-26 (obsługa pocztowa, telefon i telegraf, biblioteka sądowa, obsługa biurowa); 1.5. Finanz und Kassenwesen z lat [1847] 1879-1944, sygn. 27-39, 4192 (opłaty sądowe, należności za egzekucje komornicze, opłaty skarbowe, zasady utrzymania sądu, opłaty świadków i rzeczoznawców, regulacje w ramach Planu Czteroletniego, rachunki kasowe, sprawozdania finansowe); 1.6. Gefängniswesen z lat 1923-1945, sygn. 40-44 (utrzymanie więzienia sądowego, przewożenie i wymiana skazanych, samookaleczenia, zgony i samobójstwa w więzieniu); 1.7. Staatsrecht z lat 1910-1932, sygn. 45 (przygotowanie budżetu); 1.8. Gerichtsvollzieher z lat 1911-1939, sygn. 46-50 (egzekucje sądowe i komornicze); 2. Strafrecht 2.1. Allgemeine z lat 1936-1944, sygn. 51-52 (rozporządzenia w sprawach objętych przepisami prawa karnego);4207 3. Zivillrecht 3.1. Schiedsgerichtsbarkeit z lat [1865] 1879-1937, sygn. 53-54 (nadzór nad sądami rozjemczymi, protokoły posiedzeń sądu rozjemczego w Jesionie (Grunwald)); 4. Freiwillige Gerichtsbarkeit 4.1. Hinterlegungssachen z lat [1794] 1879-1939, sygn. 55-93, 95 (księgi wydanych koncesji na handel i produkcję, księgi kontraktów sądu miejskiego w Zielonej Górze, księgi zapisów w sprawach dziedziczenia, księga protokołów do wykazu wydatków i opłat biurowych, księgi posiedzeń sądu miejskiego w Zielonej Górze w sprawach rozstrzygania sporów pomiędzy mieszczanami, akta zbiorcze spraw niezałatwionych); 4.2. Fürsorgeerziehung z lat [1847] 1879-1939, sygn. 94, 96-98 (opieka nad sierotami); 4.3. Grundstückangelegenheiten z lat [1873] 1879-1944, sygn. 99-159 (księga parcel dla następujących obrębów: Bobrowniki (Bobernig), Buchałów (Buchelsdorf), Konradowo (Cunersdorf), Dąbrowa (Dammerau), Droszków (Droschkau), Ługi (Friedersdorf), Zatonie (Günthersdorf), Tarnawa (Hammer), Racula (Lawaldau), Laski (Läsgen), Letnica (Lättnitz), Łaz (Loos), Nowy Nietków (Neu Nettkow), Raculka (Neuwaldau), Ochla Dolna (Nieder Ochelhermsdorf), Nietków (Polnisch Nettkow), Przytok (Prittag), Czerwieńsk (Rothenburg), Wielobłoto (Sattel), Zawada (Sawade), Przylep (Schertendorf), Drzonów (Schlesisch Drehnow), Słone (Schloin), Świdnica (Schweinitz), Laski małe (Wenig Lessen), Wilkanowo (Wittgenau), Wysokie (Woitschecke), Czarna (Zahn) (Czarna), Sucha (Zauche), postępowanie z zakresu przeprowadzania dowodów win dla gmin i obrębów dworskich: Bełcze (Hohwelze), Konotop (Kontopp), Siadcza (Sedschin), Sławocin (Schlabrendorf), wyciągi katastralne dla obrębów dworskich i gmin: Stary Kisielin (Alt Kessel), Leśniów Wielki (Gross Lessen), Wilkanowko (Heinersdorf), Nietków (Nettkow Waldgut), Nowy Kisielin (Neu Kessel), Przytok (Prittag), Leśniów Mały (Wenig Lessen), gruntów ornych w Zielonej Górze (Grünberg Acker), winnic w Zielonej Górze (Grünberg Weingarten), wyciągi z matrykuły obrębu dworskiego w Nietkowie, regulacje gruntów i wywłaszczenia na rzecz Zarządu Regulacji Odry, rozgraniczenia gruntów w Starym Kisielinie (Alt Kessel), akta zbiorcze do rejestrów gruntowych dla gminy: Bobrowniki (Bobernig), Buchałów (Buchelsdorf), Nowy Kisielin (Deutsch Kessel), Drożków (Droschkau), Zielona Góra (Grünberg), Zatonie (Günthersdorf), Krępa (Krampe), Chynów (Künau), Drzonów (Schlesisch Drehnow), Słone (Schloin), Sucha (Zauche), suplement do księgi parcel gminy Jędrzychów (Heinersdorf), wytyczne z zakresu prowadzenia akt gruntowych i budowalnych, zakładanie nowych ksiąg, korespondencja z urzędami katastralnymi) 4.4. Gebäudesteuerrolle z lat [1867] 1879-1936, sygn. 160-197 (matrykuły budynkowe dla obrębów: Bobrowniki (Bobernig), Buchałów (Buchelsdorf), Dąbrowa (Dammerau), Droszków (Droschkau), Ługi (Friedersdorf), Leśniów Wielki (Gross Lessen), Zielona Góra (Grünberg), Zatonie (Günthersdorf), Tarnawa (Hammer), Jędrzychów (Klein Heinersdorf), Krępa (Krampe), Konradowo (Kunersdorf), Laski (Läsgen), Letnica (Lättnitz), Niedoradz (Nittritz), Ochla (Ochelchermsdorf), Płoty (Plothow), Nietkowice (Polnisch Nettkow), Przytok (Prittag), Czerwieńsk (Rothenburg), Zabór (Saabor), Zawada (Sawade), Przylep (Schertendorf), Drzonów (Schlesisch Drehnow), Słone (Schloin), Świdnica (Schweinitz), Laski Małe (Wenig Lessen), Wilkanowo (Wittgenau), Wysokie (Woitschecke), Czarna (Zahn), Sucha (Zauche)); 4.5. Grundakten 4.5.1. Alt Kessel z lat [1741] 1879-1944, stgn. 198-262 (akta gruntowe obrębu Stary Kisielin); 4.5.2. Bobernig z lat [1727] 1879-1945, sygn. 263-326 (akta gruntowe obrębu Bobrowniki); 4.5.3. Buchelsdorf z lat [1755] 1879-1944, sygn. 327-361 (akta gruntowe obrębu Buchałów); 4.5.4. Dammerau z lat [1733] 1879-1944, sygn. 362-377 (akta gruntowe obrębu Dąbrowa); 4.5.5. Deutsch Kessel z lat [1732] 1879-1944, sygn. 378-411 (akta gruntowe obrębu Nowy Kisielin); 4.5.6. Deutsch Wartenberg z lat [1756] 1879-1944, sygn. 412-506 (akta gruntowe obrębu Otyń); 4.5.7. Drentkau z lat [1701] 1879-1945 [1947], sygn. 507-586 (akta gruntowe obrębu Drzonków); 4.5.8. Droschkau z lat [1756] 1879-1944, sygn. 587-642 (akta gruntowe obrębu Droszków); 4.5.9. Eichwaldau z lat [1775] 1879-1944, sygn. 643-704 (akta gruntowe obrębu Zawada); 4.5.10. Fliederthal z lat [1701] 1879-1943, sygn. 705-717 (akta gruntowe obrębu Jany); 4.5.11. Friedersdorf z lat [1736] 1879-1944, sygn. 718-742 (akta gruntowe obrębu Ługi); 4.5.12. Fürsteneich (Dorf Saabor, Stadt Saabor) z lat [1748] 1879-1944, sygn. 743-798 (akta gruntowe obrębu Zabór); 4.5.13. Gross Lessen z lat [1740] 1879-1944, sygn. 799-868 (akta gruntowe obrębu Leśniów Wielki); 4.5.14. Grünberg I Viertel z lat [1762] 1879-1944, sygn. 869-889 (akta gruntowe obrębu I Zielona Góra); 4.5.15. Grünberg II Viertel z lat [1762] 1879-1945 [1948], sygn. 890-976 (akta gruntowe obrębu II Zielona Góra); 4.5.16. Grünberg III Viertel z lat [1772] 1879-1945 [1948], sygn. 977-1062 (akta gruntowe obrębu III Zielona Góra); 4.5.17. Grünberg IV Viertel z lat [1774] 1879-1945 [1950], sygn. 1063-1191 (akta gruntowe obrębu IV Zielona Góra); 4.5.18. Grünberg Acker z lat [1774] 1879-1945 [1950], sygn. 1192-1421 (akta gruntowe obrębu Grunty Orne Zielona Góra); 4.5.19. Grünberg Fabrikantenstube z lat [1780] 1879-1944, sygn. 1422-1451 (akta gruntowe obrębu Izby Rzemieślników Zielona Góra); 4.5.20. Grünberg Mühlen z lat [1815] 1879-1945 [1946], sygn. 1452-1463 (akta gruntowe obrębu Młyny Zielona Góra); 4.5.21. Grünberg Neustadt z lat [1783] 1879-1945 [1949], sygn. 1464-1520 (akta gruntowe obrębu Nowe Miasto Zielona Góra); 4.5.22. Grünberg Scheuern z lat [1774] 1879-1944, sygn. 1522-1539 (akta gruntowe obrębu Stodoły Zielona Góra); 4.5.23. Grünberg Weingarten z lat [1730] 1879-1945 [1949], sygn. 1540-2143 (akta gruntowe obrębu Winnice Zielona Góra); 4.5.24. Grünberg Wiese z lat [1718] 1879-1944, sygn. 1521, 2144-2197 (akta gruntowe obrębu Łąki Zielona Góra); 4.5.25. Grünberg z lat 1937-1944, sygn. 2198-2199 (akta gruntowe obrębu Zielona Góra); 4.5.26. Günthersdorf z lat [1755] 1879-1944, sygn. 2200-2233 (akta gruntowe obrębu Zatonie); 4.5.27. Hammer z lat [1752] 1879-1944, sygn. 2234-2260 (akta gruntowe obrębu Tarnawa); 4.5.28. Heinrichau z lat [1777] 1879-1943, sygn. 2261-2274 (akta gruntowe obrębu Wilkanówko); 4.5.29. Jonasberg z lat [1789] 1879-1944, sygn. 2275-2290, 4193 (akta gruntowe obrębu Zagórze); 4.5.30. Klein Heinresdorf z lat [1741] 1879-1944, sygn. 2291-2388 (akta gruntowe obrębu Jędrzychów); 4.5.31. Krampe z lat [1741] 1879-1945 [1949], sygn. 2389-2472 (akta gruntowe obrębu Krępa); 4.5.32. Künau z lat [1775] 1879-1944, sygn. 2473-2563, 4194 (akta gruntowe obrębu Chynów); 4.5.33. Külpenau z lat [1698] 1879-1944, sygn. 2564-2584 (akta gruntowe obrębu Kiełpin) 4.5.34. Kunersdorf z lat [1727] 1879-1944, sygn. 2585-2609 (akta gruntowe obrębu Konradowo); 4.5.35. Lansitz z lat [1760] 1879-1944, sygn. 2610-2685 (akta gruntowe obrębu Łężyca); 4.5.36. Läsgen z lat [1723] 1879-1944, sygn. 2686-2737 (akta gruntowe obrębu Laski Odrzańskie); 4.5.37. Lättnitz z lat [1778] 1879-1944, sygn. 2738-2786 (akta gruntowe obrębu Letnica); 4.5.38. Lawaldau z lat [1725] 1879-1944, sygn. 2787-2862 (akta gruntowe obrębu Racula); 4.5.39. Loos z lat [1748] 1879-1944, sygn. 2863-2895 (akta gruntowe obrębu Łaz); 4.5.40. Ludwigsthal z lat [1767] 1879-1943, sygn. 2896-2899 (akta gruntowe obrębu Proczki); 4.5.41. Milzig z lat [1705] 1879-1944, sygn. 2900-2953 (akta gruntowe obrębu Milsko); 4.5.42. Neuwaldau z lat [1804] 1879-1943, sygn. 2954-2961 (akta gruntowe obrębu Raculka); 4.5.43. Nittritz z lat [1743] 1879-1944, sygn. 2962-3070 (akta gruntowe obrębu Niedoradz); 4.5.44. Ochelhermsdorf z lat [1728] 1879-1945, sygn. 3071-3200 (akta gruntowe obrębu Ochla); 4.5.45. Plothow z lat [1742] 1879-1945, sygn. 3201-3267 (akta gruntowe obrębu Płoty); 4.5.46. Prittag z lat [1750] 1879-1945, sygn. 3268-3341 (akta gruntowe obrębu Przytok); 4.5.47. Rothenburg z lat [1754] 1879-1945 [1950], sygn. 3342-3432, 4206 (akta gruntowe obrębu Czerwieńsk); 4.5.48. Sattel z lat [1754] 1879-1942, sygn. 3433-3441 (akta gruntowe obrębu Wielobłoto); 4.5.49. Schäferberg (Woitscheke) z lat [1760] 1879-1944, sygn. 3442-3458 (akta gruntowe obrębu Wysokie); 4.5.50. Schertendorf z lat [1705] 1879-1944, sygn. 3459-3541 (akta gruntowe obrębu Przylep); 4.5.51. Schlesisch Drehnow z lat [1720] 1879-1944, sygn. 3542-3619 (akta gruntowe obrębu Drzonów); 4.5.52. Schlesisch Nettkow z lat [1736] 1879-1944, sygn. 3620-3779 (akta gruntowe obrębu Nietków); 4.5.53. Schloin z lat [1738] 1879-1944, sygn. 3780-3838, 4195 (akta gruntowe obrębu Słone); 4.5.54. Schweinitz z lat [1701] 1879-1944, sygn. 3839-3997 (akta gruntowe obrębu Świdnica); 4.5.55. Seedorf z lat [1703] 1879-1943, sygn. 3998-4013 (akta gruntowe obrębu Sudoł); 4.5.56. Seifersholz z lat [1707] 1879-1944, sygn. 4014-4029 (akta gruntowe obrębu Radomia); 4.5.57. Wenig Lessen z lat [1704] 1879-1944, sygn. 4030-4059 (akta gruntowe obrębu Leśniów Mały); 4.5.58. Wilhelminenthal z lat [1792] 1879-1944, sygn. 4060-4070 (akta gruntowe obrębu Ługowo); 4.5.59. Wittgenau z lat [1775] 1879-1944, sygn. 4071-4102 (akta gruntowe obrębu Wilkanowo); 4.5.60. Zahn z lat [1755] 1879-1944, sygn. 4103-4125 (akta gruntowe obrębu Czarna); 4.5.61. Zauche z lat [1731] 1879-1944 (akta gruntowe obrębu Sucha); 4.6. Grundakten Braunkohlenwerke z lat [1842] 1879-1944, sygn. 4157-4164 (akta gruntowe obrębu Kopanie Węgla Brunatnego Zielona Góra, Kopalni Węgla Brunatnego „Printz Friedrich”, kopalni „Emma” w Jędrzychowie i kopalni „Nieder Schlesische Kohlenwerke” księgi hipoteczne górników kopalni węgla w Ochli i Letnicy); 4.7. Grundakten Kleinbahn z lat [1869] 1879-1944, sygn. 4165 (akta gruntowe kolejki wąskotorowej Zielona Góra-Szprotawa); 4.8. Vormundschaftssachen z lat [1809-1869], sygn. 4166 (akta opiekuńcze); 4.9. Nachlass und Testamentssachen z lat [1809] 1879-1941, sygn. 4167-4169 (testamenty i spadki); 4.10. Genossenschaftsregister z lat [1870] 1879-1944, sygn. 4170-4171, 4196-4203 (rejestr spółek prawa handlowego); 4.11. Vereinsregister z lat [1870] 1879-1920, sygn. 4172 (księga zrzeszenia robotników Kopalni Juliane z Zielonej Góry); 4.12. Binnenschiffsregister z lat 1900-1944, sygn. 4204 (rejestr statków); 5. Kultur und Gesundcheitswesen 5.1. Austritt aus der Kirche z lat 1917-1943, sygn. 4173-4183 (wystąpienia z kościołów chrześcijańskich); 6. Land und Forstwirtschaft 6.1. Erbhofakten z lat 1934-1944, sygn. 4184-4190, 4205 (gospodarstwa dziedziczne w Starym Kisielinie (Alt Kessel), Zatoniu (Günthersdorf), Jędrzychowie (Heinersdorf), Przytoku (Prittag) i Świdnicy (Schweinitz)); 7. Wehrmacht und Auswärtige Angelegenheiten z lat 1936-1941, sygn. 4191 (współpraca z Wermachtem i sprawy zagraniczne); 8. Akta nieopracowane z lat 1845-1927, sygn. 4206-4207 (akta gruntowe obrębu Czerwieńsk, wyciągi z protokołów przesłuchań o kradzież drewna)

Dzieje twórcy:

Na mocy ustawy z 27 stycznia 1877 r., wprowadzającej jednolity ustrój sądów powszechnych dla całych Niemiec i zarządzenia cesarza Wilhelma z 5 lipca 1879 r., w Zielonej Górze powołano do życia Sąd Obwodowy (Königliche Amtsgericht zu Grünberg). W 1889 r. spod kompetencji Sądu Obwodowego w Zielonej Górze wyłączono wsie położone na prawym (tzw. polskim) brzegu Odry. Powołano wówczas do istnienia, na mocy ustawy z 21 kwietnia 1889 r. i polecenia Prezesa Sądu Prowincji Śląskiej we Wrocławiu z 25 stycznia 1893 r., Sąd Obwodowy w Konotopie (Königliche Amtsgericht zu Kontopp). Proces reorganizacji i ujednolicania sądownictwa w zakończono w 1896 r. nowym kodeksem cywilnym, tzw. Bürgerliches Gesetzbuch. Podstawę wymiaru sprawiedliwości stanowiła trzystopniowa struktura. Zakres kompetencyjny Sądu Obwodowego (sąd pierwszej instancji - podlegał organizacyjnie Sądowi Krajowemu w Głogowie, który był podporządkowany Wyższemu Sądowi Krajowemu we Wrocławiu) obejmował podstawowe obszary prawne: a) sprawy cywilne, w tym spory z zakresu prawa cywilnego, które nie przekraczały kwoty 300 RM. Ponadto, bez względu na wysokość wartości, sąd rozstrzygał spory dotyczące dzierżawy i wynajmu, stosunku pracy, stosunków podróżującego do gospodarza, przewoźnika, spory o szkody leśne i rolne; b) prawy sporne obywateli, w tym: egzekucje o podział majątku, kolaudacje w sprawach publicznych, licytacje i zarząd przymusowy; c) sprawy karne, w tym sprawy o: wykroczenia, przewinienia i przestępstwa (zbrodnie), których maksymalny wymiar kary nie przekraczałby 10 lat pozbawienia wolności. Sąd nie wyrokował w sprawach „szczególnych przypadków oporu”: fałszowanie monet, gwałty, rozboje, kradzież broni, fałszowanie walorów pieniężnych; d) sprawy z powództwa cywilnego, składane na wniosek stron, w tym: sprawy ksiąg i akt gruntowych, prowadzenie rejestrów: związków i organizacji, spółek prawa handlowego, patentów, statków; e) sprawy z zakresu prawa spadkowego, w tym zabezpieczenie dziedziczenia i egzekucja zapisów testamentowych; f) sprawy z zakresu prawa rodzinnego: ustalenia w sprawach opieki i kurateli, orzekanie o pełnoletności, ochrona sierot, unieważnianie małżeństw, oraz sprawy o przysposobienia. Sąd Obwodowy w Zielonej Górze, na wniosek stron, potwierdzał działania cywilno-prawne obywateli, takie jak: prawomocność podpisów, oświadczenia woli, stan władania, przyjmowanie protokołów, ustalanie treści akt stanu cywilnego, wystąpienia ze stowarzyszeń religijnych i kościołów. Ustawa o zgromadzeniach i stowarzyszeniach z 1908 r. rozszerzyła kompetencje sądów obwodowych w tym zakresie. Kolejne zmiany w działalności Sądu wprowadził Bürgerliches Recht. W okresie nazistowskim do zadań sądu należało także orzekanie o przynależności do rasy aryjskiej oraz o zagrodach dziedzicznych (Erbhofrecht). Od 1923 r., w ramach Sądu Obwodowego funkcjonował sąd dla młodocianych (Jugendgericht) oraz sąd do spraw dziedziczenia gospodarstw (Anerbegericht). W 1934 r. utworzono sąd do uznawania dziedziczności (Erbgesundheitsgericht), który orzekał w sprawach „aryjskich“. W 1935 r. powołano do życia Entschuldungsgericht, zajmujący się oddłużaniem większych gospodarstw rolnych. Sąd Obwodowy w Zielonej Górze zakończył swoją działalność na początku 1945 r.

Daty skrajne:

[1698] 1879-1945 [1950]

Klasyfikacja:

instytucje ochrony prawa i wymiaru sprawiedliwości

Nazwa twórcy:

Daty:

1698-1698, 1879-1945, 1950-1950.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Amtsgericht zu Grünberg

Języki:

polski, niemiecki

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

4207

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

4205

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

67.2

Ogółem opracowanych metrów bieżących

67.18

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
elektroniczny inwentarz archiwalny roboczy Nie 2j.a.
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 4205j.a.