Sąd Obwodowy w Bytomiu Odrzańskim

Sygnatura
89/52/0
Liczba serii
52
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Allgemeine Verwaltung z lat 1831-1944, sygn. 109-110, 123, 151, 163, 169 (rejestr dokumentów, sprawy finansowe); 2. Strafrecht z lat 1937-1944, sygn. 181 (rejestr ukaranych osób); 3. Zivilrecht z lat 1847-1937, sygn. 87, 105, 121, 131-135, 137-144, 192-196 (sprawa sporna Marie Elisabeth Anny Jäkel z Pyrnika, rejestr protestów wekslowych, postępowania upadłościowe, sprawy dotyczące metryk); 4. Freiwillige Gerichtsbarkeit z lat 1745-1944, sygn. 1-86, 88-104, 106-108, 111-120, 122, 124-130, 145-150, 152-162, 164-168, 175, 178, 182-191, 197-201 (rejestry testamentów, rejestr stowarzyszeń, protokoły sądów rozjemczych dla obrębów: Bielawy, Bodzów, Bycz, Bytom Odrzański, Drogomil, Królikowice, Małaszowice, Nowe Miasteczko, Popęszyce, Popowo, Runów, Sobolice, Tarnów Bycki, Wierzbnica, Wierzbniczki, wykazy właścicieli nieruchomości, księgi hipoteczne i gruntowe obrębów: Bielawy, Bodzów, Borowiec, Borów Polski, Bycz, Bytom Odrzański, Drogomil, Gołaszyn, Kierzno, Konin, Królikowice, Małaszowice, Nowe Miasteczko, Piękne Kąty, Popęszyce, Popowo, Rejów, Różanówka, Runów, Siedlisko, Sobolice, Szyba, Tarnów Bycki, Wierzbnica, Wierzbniczki, Zwierzyniec oraz obrębów dworskich: Bodzów, Bycz, Królikowice, Małaszowice, Popęszyce Dolne, Sobolice, Tarnów Bycki, majoratu siedlisko-bytomskiego), w tym: 4.1.1. Amalienhof z lat 1841-1944 4.1.2. Beitsch / Hangwalde z lat 1755-1937 4.1.3. Beuthen an der Oder z lat 1745-1944 4.1.4. Bielawe / Lindenkranz z lat 1830-1944 4.1.5. Carolath z lat 1745-1944 4.1.6. Deutsch Tarnau z lat 1755-1937 4.1.7. Gross Würbitz und Klein Würbitz / Weidendorf z lat 1836-1937 4.1.8. Hohenbohrau z lat 1818-1944 4.1.9. Krolkwitz / Weißfurt z lat 1832-1938 4.1.10. Kuhnau z lat 1835-1938 4.1.11. Lindau z lat 1760-1944 4.1.12. Malschwitz / Wiesenberge z lat 1769-1938 4.1.13. Nenkersdorf z lat 1751-1944 4.1.14. Neustädtel z lat 1750-1944 4.1.15. Pfaffendorf / Dreidorf z lat 1835-1937 4.1.16. Poppschütz z lat 1785-1939 4.1.17. Rehlau z lat 1745-1944 4.1.18. Rosenthal z lat 1749-1944 4.1.19. Scheibau z lat 1840-1944 4.1.20. Schönaich z lat 1746-1943 4.1.21. Thiergarten z lat 1822-1944 4.1.22. Windischbohrau z lat 1761-1944 4.1.23. Zöbelwitz / Zöbeln und Klein Würbitz / Weidendorf und Bösau z lat 1821-1938 4.1.24. Gutsbezirke z lat 1776-1943 akta gruntowe i hipoteczne obrębów: Bycz, Bytom Odrzański, Drogomil, Gołaszyn, Rejów, Siedlisko, w tym: 4.2.2. Beitsch / Hangwalde z lat 1938-1940 4.2.3. Beuthen an der Oder z lat 1903-1941 4.2.4. Carolath z lat 1935-1940 4.2.5. Lindau z 1944 roku 4.2.6. Nenkersdorf z lat 1936-1940 4.2.7. Rehlau z lat 1936-1940

Dzieje twórcy:

Sąd Obwodowy w Bytomiu Odrzańskim powołano do istnienia na mocy konstytucyjnej ustawy sądowej z 27.01.1877 r. Zarządzenie cesarza Wilhelma I z 05.07.1879 r. określało siedziby i okręgi sądów obwodowych. Okrąg Sądu Obwodowego w Bytomiu Odrzańskim znajdował się w powiecie kożuchowskim. Podlegały mu obwody miejskie: Bytom Odrzański i Nowe Miasteczko oraz miejscowości należące do Urzędów Obwodowych w Bytomiu Odrzańskim i Nowym Miasteczku, a także grunty, łąki i lasy na prawym brzegu Odry, należące do miasta Bytomia Odrzańskiego. Po rozwiązaniu Sądu Obwodowego w Siedlisku w 1932 r., na mocy zarządzenia ministra sprawiedliwości o podziale obrębów rozwiązanych sądów obwodowych z dnia 14 września 1932 r., gminy wiejskie: Bielawa, Siedlisko, Runów, Borowiec, Różanówka i Zwierzyniec podporządkowano Sądowi Obwodowemu w Bytomiu Odrzańskim. Sąd Obwodowy w Bytomiu Odrzańskim był niewielkim sądem. Sędzią mogła zostać osoba, która ukończyła 3-letnie studia (z czego minimum 3 semestry na uniwersytecie niemieckim) oraz zdała odpowiednie egzaminy, a następnie odbyła trwającą 4 lata służbę przygotowawczą jako referendarz (Referendar). Ponadto urząd sędziego sprawować mógł wykładowca prawa na uniwersytecie niemieckim. Sędziowie byli nominowani przez króla. W Bytomiu Odrzańskim zatrudniony był 1 sędzia, który w sporach cywilnych orzekał jednoosobowo. W 1886 r. na etacie sędziego był Ebert, a w 1896 r. Hübschmann. Po ustaleniu okręgów sądów obwodowych, zarządzeniem z 16 września 1879 r., wyznaczono zastępców dla sędziów sądów obwodowych. Sędzia Sądu Obwodowego w Bytomiu Odrzańskim był zastępcą sędziego Sądu Obwodowego w Nowej Soli oraz sędziego z Siedliska, z kolei sam mógł być zastępowany przez sędziego Sądu Obwodowego w Nowej Soli. Sąd Obwodowy w Bytomiu Odrzańskim przejął część rzeczowych i terytorialnych kompetencji po Królewskiej Powiatowej Komisji Sądowej w Bytomiu Odrzańskim (Königlichen Kreis Gerichts - Commission zu Beuthen am Oder). Organizacyjnie podlegał on Sądowi Krajowemu w Głogowie. Do zakresu działania sądu należały: a) sprawy cywilne (dzierżawy, najem, stosunki pracownicze, stosunki podróży i przewozu, szkody leśne i rolne, sprawy małżeńskie, sprawy opieki i obowiązku wychowania, ubezwłasnowolnienia); b) sprawy sporne obywatelskie (podział majątku, licytacje, prowadzenie rejestrów i zarząd przymusowy); c) sprawy karne (wykroczenia, przewinienia i przestępstwa, zagrożone karą do 10 lat więzienia, fałszowanie monet, gwałty, powtórne kradzieże i rozboje); d) sprawy z powództwa cywilnego (księgi i akta gruntowe, rejestry: związków i spółek, majątków, patentów, pojazdów); e) sprawy spadkowe (dziedziczenie i egzekucje zapisów testamentowych); f) sprawy z zakresu prawa rodzinnego (ustalania opieki i kurateli, ochrona sierot, unieważnianie małżeństw). Sąd Obwodowy w Bytomiu Odrzańskim, na wniosek stron, potwierdzał działania cywilno-prawne obywateli, takie jak: prawomocność podpisów, oświadczenia woli, stan władania, przyjmowanie protokołów, ustalanie treści akt stanu cywilnego, wystąpienia ze stowarzyszeń religijnych i kościołów. Ustawa o zgromadzeniach i stowarzyszeniach z 1908 r. rozszerzyła kompetencje sądów obwodowych w tym zakresie. W okresie nazistowskim do zadań sądu należało także orzekanie o przynależności do rasy aryjskiej oraz o zagrodach dziedzicznych (Erbhofrecht). Kolejne zmiany w działalności Sądu wprowadził w 1924 r. Bürgerliches Recht. W 1934 r. utworzono sąd do uznawania dziedziczności (Erbgesundheitsgericht), który orzekał w sprawach „aryjskich“. Sąd Obwodowy w Bytomiu Odrzańskim zakończył swoją działalność na początku 1945 r.

Daty skrajne:

[1745] 1879-1944

Klasyfikacja:

instytucje ochrony prawa i wymiaru sprawiedliwości

Nazwa twórcy:

Daty:

1745-1878, 1879-1944.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Amtsgericht Beuthen am Oder

Języki:

niemiecki

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

191

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

0

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

7.73

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
elektroniczny inwentarz archiwalny zatwierdzony Brak danych