Sąd Obwodowy w Bytomiu Odrzańskim

Sygnatura
89/52/0
Liczba serii
51
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Allgemeine Verwaltung 1831 – 1944 1.2. Archiv 1849 – 1934 sygn. 151 1.3. Finanzsachen 1831 – 1944 sygn. 109 – 110, 123, 163 2. Strafrecht 1937 – 1944 sygn. 181 3. Zivilrecht 1842 – 1942 3.1. Bürgerlichen Streitsachen 1879 – 1942 sygn. 87, 155, 168 – 169 3.2. Wechsel – Proteste 1897 – 1911 sygn. 105 3.3. Schiedsgerichtsbarkeit 1842 – 1931 3.3.1 Beuthen an der Oder 1842 – 1912 sygn. 94 – 96, 111 – 115 3.3.2 Bielawe 1871 – 1931 sygn. 175, 178 3.3.3. Neustädtel 1852 – 1929 sygn. 101 – 104 3.3.4. Würbitz 1852 – 1928 sygn. 97 – 100 3.4. Konkurswesen 1921 – 1937 sygn. 131 – 144 3.5. Metrikalsachen 1847 – 1908 sygn. 193 - 196 4. Freiwillige Gerichtsbarkeit 1745 – 1944 4.1. Grundbuch- und Hypothekenwesen1745 – 1944 4.1.1. Amalienhof 1841 – 1944 sygn. 165 4.1.2. Beitsch 1755 – 1937 sygn. 4 – 5 4.1.3. Beuthen an der Oder 1745 – 1944 sygn. 6 – 40, 106, 149, 152 4.1.4. Bielawe 1837 – 1944 sygn. 1 – 3, 59 4.1.5. Carolath 1742 – 1944 sygn. 78, 81, 83 – 86, 150, 154, 167 4.1.6. Deutsch Tarnau 1755 – 1937 sygn. 41 – 42 4.1.7. Hohenbohrau 1835 – 1944 sygn. 44, 146 4.1.8. Krolkwitz 1832 – 1938 sygn. 45 4.1.9. Kuhnau 1835 – 1938 sygn. 46 4.1.10. Langheinersdorf 1785 – 1863 sygn. 77 4.1.11. Lindau 1770 – 1944 sygn. 47 – 51 4.1.12. Malschwitz 1769 – 1938 sygn. 148 4.1.13. Nenkersdorf 1751 – 1944 sygn. 54 – 58 4.1.14. Neustädtel 1750 – 1944 sygn. 60 – 72 4.1.15. Pfaffendorf 1835 – 1937 sygn. 79 4.1.16. Poppschütz 1817 – 1939 sygn. 52 – 53, 74 – 76 4.1.17. Rehlau 1745 – 1944 sygn. 80, 82 4.1.18. Rosenthal 1838 – 1944 sygn. 88 4.1.19. Scheibau 1840 – 1944 sygn. 89 4.1.20. Schönaich 1746 – 1943 sygn. 153, 166 4.1.21. Thiergarten 1900 – 1944 sygn. 118, 122 4.1.22. Windischbohrau 1761 – 1944 sygn. 90 – 91 4.1.23. Würbitz 1836 – 1937 sygn. 43 4.1.24. Zöbelwitz 1821 – 1938 sygn. 92 – 93 4.1.25. Gutsbezirke 1776 – 1943 sygn. 73, 116, 119 4.2. Grundakten 1850 – 1944 4.2.1. Repertorien und Register 1850 – 1934 sygn. 124, 164 4.2.2. Beuthen an der Oder 1903 – 1941 sygn. 128, 156, 159, 160, 186 4.2.3. Carolath 1936 – 1940 sygn. 125 – 127, 161, 182 – 185 4.2.4. Rehlau 1936 – 1940 sygn. 157 4.2.5. Hangwalde (Beitsch) 1938 – 1940 sygn. 129, 158 4.2.6. Lindau 1944 sygn. 145, 187 4.2.7. Nenkersdorf 1936 – 1940 sygn. 130, 162 4.3. Nachlassachen und Testamenten 1805 – 1939 sygn. 107 – 108, 117, 120 – 121, 134 4.4. Genossenschaftsregister 1901 – 1943 sygn. 147

Dzieje twórcy:

Sąd Obwodowy w Bytomiu Odrzańskim powołano do istnienia na mocy konstytucyjnej ustawy sądowej z 27.01.1877 roku. Zarządzenie cesarza Wilhelma I z 05.07.1879 r. określało siedziby i okręgi sądów obwodowych. Okrąg sądu obwodowego w Bytomiu Odrzańskim znajdował się w powiecie kożuchowskim i podlegały jemu obwody miejskie Bytom Odrzański i Nowe Miasteczko oraz miejscowości należące do Urzędu Obwodowego w Bytomiu Odrzańskim i Nowym Miasteczku a także grunty, łąki i lasy na prawym brzegu Odry należące do miasta Bytomia Odrzańskiego. Sąd Obwodowy w Bytomiu Odrzańskim był niewielkim sądem. Zatrudniony był 1 sędzia, który w sprawach cywilnych orzekał jednoosobowo. W 1886 r. na etacie sędziego był Ebert. W 1892 roku również był zatrudniony 1 sędzia. W 1896 r. sędzią był Hübschmann. Sędzią mogła zostać osoba, która ukończyła 3-letnie studia (z czego minimum 3 semestry na uniwersytecie niemieckim) oraz zdała odpowiednie egzaminy. Następnie odbyła trwającą 4 lata służbę przygotowawczą jako referendarz (Referendar). Ponadto urząd sędziego sprawować mógł wykładowca prawa na uniwersytecie niemieckim. Sędziowie byli nominowani przez króla. Po ustaleniu okręgów sądów obwodowych zarządzeniem z 16 września 1879 r. wyznaczono zastępców dla sędziów sądów obwodowych. Sędzia Sądu Obwodowego w Bytomiu Odrzański był zastępcą sędziego Sądu Obwodowego w Nowej Soli oraz sędziego z Siedliska i sam mógł być zastępowany przez sędziego Sądu Obwodowego w Nowej Soli. Sąd Obwodowy w Bytomiu Odrzańskim przejął część rzeczowych i terytorialnych kompetencji po Królewskiej Powiatowej Komisji Sądowej w Bytomiu Odrzańskim (Königlichen Kreis Gerichts - Commission zu Beuthen am Oder). Po rozwiązaniu Sądu Obwodowego w Siedlisku 30 lipca 1932 r. na mocy zarządzenia ministra sprawiedliwości o podziale obrębów rozwiązanych sądów obwodowych z dnia 14 września 1932 roku gminy wiejskie Bielawa, Siedlisko, Runów, Borowiec, Różanówka i Zwierzyniec podporządkowano Sądowi Obwodowemu w Bytomiu Odrzańskim. Organizacyjnie podlegał on Sądowi Krajowemu w Głogowie. Do zakresu działania sądu należały: a) sprawy cywilne (dzierżawy, najem, stosunki pracownicze, stosunki podróży i przewozu, szkody leśne i rolne, sprawy małżeńskie, sprawy opieki i obowiązku wychowania, ubezwłasnowolnienia); b) sprawy sporne obywatelskie (podział majątku, licytacje, prowadzenie rejestrów i zarząd przymusowy); c) sprawy karne (wykroczenia, przewinienia i przestępstwa - do 10 lat więzienia - fałszowanie monet, gwałty, powtórne kradzieże i rozboje); d) sprawy z powództwa cywilnego (księgi i akta gruntowe, rejestry związków i spółek, rejestry majątków, handlowe i rejestry patentów i pojazdów); e) w zakresie spraw spadkowych (dziedziczenie i egzekucje zapisów testamentowych); f) w zakresie prawa rodzinnego (ustalania opieki i kurateli, ochrona sierot, unieważnianie małżeństw). Sąd Obwodowy w Bytomiu Odrzańskim prowadził również rejestry handlowe spółek, towarzystw, spółek wodnych, wzorców, statków, jak również sprawy opiekuńcze i kurateli, rozjemcze, ksiąg wieczystych i testamentalne, a także administrację i nadzór nad fundacjami, przechowywał rejestry pomocnicze (Nebenregister) urzędów stanu cywilnego i przeprowadzał postępowania upadłościowe. Kolejne zmiany w działalności sądu nastąpiły w 1925 r. po wprowadzeniu prawa o rewaloryzacji i w 1933 r., po wejściu w życie prawa o regulacji stosunków gospodarczych na wsi. W okresie nazistowskim do zadań sądu należało także orzekanie o rasie aryjskiej. Zakończenie działalności Sądu Obwodowego w Bytomiu Odrzańskim nastąpiło na początku 1945 r.

Daty skrajne:

1711-1945

Klasyfikacja:

instytucje ochrony prawa i wymiaru sprawiedliwości

Nazwa twórcy:

Daty:

1711-1945.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Amtsgericht Beuthen a/O

Języki:

polski, niemiecki

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

187

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

0

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

7.87

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
elektroniczny inwentarz archiwalny roboczy Tak