Sąd Obwodowy w Żaganiu

Sygnatura
89/1509/0
Liczba serii
111
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Allgemeine Verwaltung 1.1 Gerichtsverfassung z lat 1911-1935, sygn. 1 (regulacje prawne dotyczące zasad działania sądu); 1.2 Gerichtsorganisation z lat 1879-1945, sygn. 2-6 (Komisja Sądowa w Przewozie, Sąd Patrymonialny w Iłowie Żagańskiej, Sąd Patrymonialny w Gorzupi, protokoły sądu w Nowogrodzie Bobrzańskim) 1.3 Personal und Dienstsachen z lat 1884-1944, sygn. 7-10 (akta osobowe pracowników, obsadzanie stanowisk, ubiór służbowy); 1.4 Registratur und Bürobedarf z lat 1910-1928, sygn. 11-13 (wyposażenie biura, dziennik podawczy); 1.5 Kassenwesen z lat 1939-1942, sygn. 14-17, 1786 (opłaty sądowe, pokwitowania); 2. Strafrechtwesen z lat 1932-1934, sygn. 18, 1788 (ułaskawienia i zmniejszenie kar); 3. Freiwilliger Gerichtsbarkeit 3.1 Eigenthümersverzeichnis z 1909 r, sygn. 19 (wykazy właścicieli dla obrębu Iłowa Żagańska); 3.2 Flurbuchwesen z lat 1879-1945, sygn. 20-75 (księgi obszarowe dla gmin: Bożnów (Eckersdorf), Brzeźnica Górna (Ober Briesnitz), Bukowina Bobrzańska (Nieder Buchwald), Chotków (Hertwigswaldau), Chrobrów (Petersdorf), Czyżówek (Zeisau), Dietrzychowice (Dittersbach), Dobre nad Kwisą (Dober), Dobroszów Mały (Kleinboberau, Klein Dobritsch), Doły (Schönthal), Doły (Schönthal), Drągowina (Neuwaldau), Dziwiszowa (Bergisdorf), Gorzupia (Glagisgorpe), Gorzupia Dolna (Nieder Gorpe), Gorzupia Górna (Ober Gorpe), Grabowiec (Schöneich), Gryżyce (Greisitz), Jabłonów (Schönbrunn), Jankowa Żagańska (Hansdorf), Karczówka (Kalkreuth), Klępina Stara (Alt Kleppen), Kopernia (Küpper), Kopernia Średnia (Mittel Küpper), Kotowice (Kottwitz), Koźla (Cosel), Laski Żagańskie (Neue Forst Colonie), Łozy (Loos), Luboszów (Dohms), Luboszów (Lipschau), Machnów (Deutschmachen), Machów (Polmischmachen), Miodnica (Mednitz), Pajęczno (Paganz, Kleinwiesendorf), Piaski (Kunzendorf), Pogórzyce (Poydritz), Przybymierz (Reichenbach), Puszków (Puschkau), Rudawica (Eisenberg), Rybaki (Fischendorf), Skibice (Peterswaldau), Słocina (Reichenau), Świętoszów (Neuhammer), Szczepanów (Zeipau), Wilkowisko (Wolfsdorf), Żagań (Sagan), Żaganiec (Hermsdorf)); 3.3 Grundbuchwesen z lat 1879-1945, sygn. 76-123 (księgi gruntowe obrębów: Bożnów (Eckersdorf), Drągowina (Neuwaldau), Dybów (Diebau), Karczówka (Kalkreuth), Karsówka (Mühlbach), Klępina Stara (Alt Kleppen), Klików (Klix), Kotowice (Kottwitz), Kowalice (Nicolschmiede), Laski Żagańskie (Alte Forst Colonie, Neue Forst Colonie), Łęczyn (Lentschen), Logischen, Lubieszów (Liebsen), Lutynka (Leuthen), Machnów (Deutsch Machen), Machnów (Polnischmachen), Nowa Wieś (Neudorf), Pajęczno (Paganz, Kleinwiesendorf), Popowice (Popowitz), Przewóz (Priebus), Rybaki (Fischendorf), Sterków (Rehwald, Tschirkau), Trzebów (Tschiebsdorf), Weschkau, Wilkowisko (Wolsdorf), Włochów (Wällisch), Żagań (Sagan), Żelisław (Silber)); 3.4 Gebäudesteuerrollen z lat 1879-1945, sygn. 124-168 (księgi budynkowe dla gmin: Bożnów (Eckersdorf), Brzeźnica Dolna (Nieder Briesnitz), Brzeźnica Górna (Ober Briesnitz), Chotków (Hertwigswaldau), Chrobrów (Petersdorf), Dietrzychowice (Dittersbach), Dobre nad Kwisą (Dober), Drągowina (Neuwaldau), Dybów (Diebau), Dziwiszowa (Bergisdorf), Gorzupia (Glagisgorpe), Grabowiec (Schöneich), Jabłonów (Schönbrunn), Jelenin (Hirschfeldau), Jelenin Dolny (Nieder Hirschfeldau), Kocin (Kothau), Kopernia Górna (Ober Küpper), Koźla (Cosel), Łozy (Loos), Luboszów (Dohms), Luboszów (Lipschau), Machnów (Polmischmachen), Marcinów (Merzodorf), Nieradza (Charlottenthal), Piaski (Kunzendorf), Pogórzyce (Poydritz), Puszków (Puschkau), Rybaki (Fischendorf), Skibice (Peterswaldau), Stanów (Rengersdorf), Stary Żagań (Altkirch), Szczepanów (Zeipau), Wilkowisko (Wolfsdorf), Żagań (Sagan), Żaganiec (Hermsdorf)); 3.5 Grundakten 3.5.1 Ablasbrunn z lat 1879-1945, sygn. 169-172 (akta gruntowe obrębu Studnice); 3.5.2 Alt Kleppen z lat [1851] 1879-1945, sygn. 173-196 (akta gruntowe obrębu Klępina Stara); 3.5.3 Alte Forst Colonie z lat 1879-1945, sygn. 197 (akta gruntowe obrębu Laski Żagańskie); 3.5.4 Altkirch z lat 1879-1945, sygn. 198-206 (akta gruntowe obrębu Stary Żagań); 3.5.5 Annenhof z lat 1879-1943, sygn. 207-208 (akta gruntowe obrębu Folwark św. Anny); 3.5.6 Barge z lat 1879-1945, sygn. 209-217 (akta gruntowe obrębu Wilczyce); 3.5.7 Bergisdorf z lat [1873] 1879-1944, sygn. 218-238 (akta gruntowe obrębu Dziwiszowa); 3.5.8 Bobernig z lat 1879-1944, sygn. 239 (akta gruntowe obrębu Bobrowniki); 3.5.9 Brennstadt z lat 1879-1945, sygn. 240-257 (akta gruntowe obrębu Pożarów); 3.5.10 Briesnitz z lat 1879-1943, sygn. 258-264 (akta gruntowe obrębu Brzeźnica), 3.5.11 Buchwald z lat 1879-1945, sygn. 265-267 (akta gruntowe obrębu Bukowina Bobrzańska); 3.5.12 Burau z lat 1879-1940, sygn. 268-270 (akta gruntowe obrębu Borowe); 3.5.13 Buschvorwerk z lat 1879-1940, sygn. 271 (akta gruntowe obrębu Buschvorwerk); 3.5.14 Charlottenthal z lat 1879-1943, sygn. 272-277 (akta gruntowe obrębu Nieradza); 3.5.15 Cosel z lat 1879-1945, sygn. 278-340 (akta gruntowe obrębu Koźla); 3.5.16 Deutschmachen z lat 1879-1945, sygn. 341-350 (akta gruntowe obrębu Machnów); 3.5.17 Diebau z lat 1879-1945, sygn. 351-361 (akta gruntowe obrębu Dybów); 3.5.18 Dittersbach z lat [1819] 1879-1945, sygn. 362-427, 1784 (akta gruntowe obrębu Dietrzychowice); 3.5.19 Dober z lat 1879-1945, sygn. 428-437 (akta gruntowe obrębu Dobre nad Kwisą); 3.5.20 Dohms z lat 1879-1944, sygn. 438-463 (akta gruntowe obrębu Luboszów); 3.5.21 Eckersdorf z lat [1878] 1879-1945, sygn. 464-520 (akta gruntowe obrębu Bożnów); 3.5.22 Eichdorf z lat 1879-1945, sygn. 521-525 (akta gruntowe obrębu Dębiczka); 3.5.23 Eisenberg z lat 1879-1945, sygn. 526-537 (akta gruntowe obrębu Rudawica); 3.5.24 Erdmannsdorf z lat 1879-1939, sygn. 538-541 (akta gruntowe obrębu Nowinki); 3.5.25 Fischendorf z lat 1879-1945, sygn. 542-564 (akta gruntowe obrębu Rybaki); 3.5.26 Freiwaldau z lat 1879-1945, sygn. 565-570 (akta gruntowe obrębu Iłowa Żagańska); 3.5.27 Georgenruh z lat 1879-1938, sygn. 571 (akta gruntowe obrębu Palecznik); 3.5.28 Gladisgorpe z lat 1879-1943, sygn. 572-586 (akta gruntowe obrębu Gorzupia); 3.5.29 Greisitz z lat 1879-1945, sygn. 587-600 (akta gruntowe obrębu Gryżyce); 3.5.30 Gross Doberau z lat 1879-1944, sygn. 601-622 (akta gruntowe obrębu Dobroszów Wielki); 3.5.31 Hansdorf z lat [1733] 1879-1945, sygn. 623-649 (akta gruntowe obrębu Jankowa Żagańska); 3.5.32 Heiligensee z lat 1892-1907, sygn. 650 (akta gruntowe obrębu Heiligensee); 3.5.33 Hermsdorf z lat 1879-1945, sygn. 651-668 (akta gruntowe obrębu Żaganiec); 3.5.34 Hertwigswaldau z lat 1879-1945, sygn. 669-711 (akta gruntowe obrębu Chotków); 3.5.35 Hirschfeldau z lat 1879-1943, sygn. 712-717 (akta gruntowe obrębu Jelenin); 3.5.36 Hirtenau z lat 1879-1942, sygn. 718-723 (akta gruntowe obrębu Pasterzowice); 3.5.37 Kalkreuth z lat [1785] 1879-1945, sygn. 724-743 (akta gruntowe obrębu Karczówka); 3.5.38 Klein Doberau z lat 1879-1943, sygn. 744-748 (akta gruntowe obrębu Dobroszów Mały); 3.5.39 Klein Kothau z lat 1879-1944, sygn. 749-753 (akta gruntowe obrębu Kocin); 3.5.40 Kottwitz z lat 1879-1945, sygn. 754-772 (akta gruntowe obrębu Kotowice); 3.5.41 Kunzendorf z lat 1879-1944, sygn. 773-783 (akta gruntowe obrębu Piaski); 3.5.42 Küpper z lat 1879-1945, sygn. 784-803 (akta gruntowe obrębu Kopernia); 3.5.43. Lehnsfürstentum Sagan z lat 1879-1945, sygn. 804-810 (akta gruntowe obrębu Żagań, dotyczą Księstwa Żagańskiego); 3.5.44 Lentschen z lat 1879-1945, sygn. 811-816 (akta gruntowe obrębu Łęczyn); 3.5.45 Leuthen z lat 1907-1939, sygn. 817, 1779 (akta gruntowe obrębu Lutynka Żagańska); 3.5.46 Liebsen z lat 1879-1945, sygn. 818-819 (akta gruntowe obrębu Lubieszów); 3.5.47 Lipschau z lat 1879-1941, sygn. 820-828 (akta gruntowe obrębu Luboszów); 3.5.48 Loos z lat 1879-1945, sygn. 829-872 (akta gruntowe obrębu Łozy); 3.5.49 Luthrötha z lat 1879-1945, sygn. 873-877, (akta gruntowe obrębu Lutnia); 3.5.50 Machenau z lat 1879-1945, sygn. 878-930 (akta gruntowe obrębu Machnów); 3.5.51 Mednitz z lat 1879-1939, sygn. 931-933 (akta gruntowe obrębu Miodnica); 3.5.52 Merzdorf z lat [1775] 1879-1945, sygn. 934-951, 1785 (akta gruntowe obrębu Marcinów); 3.5.53 Mittel Küpper z lat 1879-1945, sygn. 952-972, (akta gruntowe obrębu Kopernia Średnia); 3.5.54 Naumburg z lat [1834] 1879-1945, sygn. 973-1011 (akta gruntowe obrębu Nowogród Bobrzański); 3.5.55 Neu Kleppen z lat 1879-1945, sygn. 1012-1023 (akta gruntowe obrębu Klępina); 3.5.56 Neu Forst Colonie z lat 1879-1945, sygn. 1024-1029 (akta gruntowe obrębu Laski Żagańskie); 3.5.57 Neuhammer z lat 1879-1945, sygn. 1030-1050 (akta gruntowe obrębu Świętoszów); 3.5.58 Neuwaldau z lat [1790] 1879-1945, sygn. 1051-1101 (akta gruntowe obrębu Drągowina); 3.5.59 Nieder Briesnitz z lat [1793] 1879-1945, sygn. 1102-1129 (akta gruntowe obrębu Brzeźnica Dolna); 3.5.60 Nieder Buchwald z lat 1879-1945, sygn. 1130-1165 (akta gruntowe obrębu Bukowina Bobrzańska); 3.5.61 Nieder Gorpe z lat 1879-1945, sygn. 1166-1186 (akta gruntowe obrębu Gorzupia Dolna); 3.5.62. Nieder Hartmannsdorf z lat 1879-1945, sygn. 1187-1188 (akta gruntowe obrębu Witoszyn Dolny); 3.5.63 Nieder Hirschfeldau z lat 1879-1939, sygn. 1189-1190 (akta gruntowe obrębu Jelenin); 3.5.64 Nieder Küpper z lat [1801] 1879-1945, sygn. 1191-1199 (akta gruntowe obrębu Kopernia Dolna); 3.5.65 Nieder Mednitz z lat 1879-1944, sygn. 1200-1207 (akta gruntowe obrębu Miodnica); 3.5.66 Nimbsch z lat 1879-1931, sygn. 1208-1209 (akta gruntowe obrębu Niemcza); 3.5.67 Ober Briesnitz z lat 1879-1945, sygn. 1210-1253 (akta gruntowe obrębu Brzeźnica Górna); 3.5.68 Ober Buchwald z lat [1670] 1879-1945, sygn. 1254-1278, 1782 (akta gruntowe obrębu Bukowina Bobrzańska); 3.5.69 Ober Gorpe z lat 1879-1945, sygn. 1279-1290 (akta gruntowe obrębu Gorzupia Górna); 3.5.70 Ober Hirschfeldau z lat 1879-1944, sygn. 1291-1298 (akta gruntowe obrębu Jelenin Górny); 3.5.71 Ober Küpper z lat 1879-1945, sygn. 1299-1311 (akta gruntowe obrębu Kopernia Górna); 3.5.72 Ober Mednitz z lat [1789] 1879-1945, sygn. 1312-1332 (akta gruntowe obrębu Miodnica); 3.5.73 Paganz z lat 1879-1932, sygn. 1333-1335 (akta gruntowe obrębu Pajęczno); 3.5.74 Petersdorf z lat [1805] 1879-1945, sygn. 1336-1346 (akta gruntowe obrębu Chrobrów); 3.5.75 Peterswaldau z lat 1879-1945, sygn. 1347-1357 (akta gruntowe obrębu Skibice); 3.5.76 Poydritz z lat 1879-1939, sygn. 1358-1361 (akta gruntowe obrębu Pogórzyce); 3.5.77 Puschkau z lat 1879-1945, sugn. 1362-1377 (akta gruntowe obrębu Puszków); 3.5.78 Puschvorwerk z lat 1879-1945, sygn. 1378 (akta gruntowe obrębu Folwark Leśny Żagań); 3.5.79 Reichenau z lat [1816] 1879-1945, sygn. 1379-1409 (akta gruntowe obrębu Słocina); 3.5.80 Reichenbach z lat 1879-1945, sygn. 1410-1425 (akta gruntowe obrębu Przybymierz); 3.5.81 Rengersdorf z lat 1879-1943, sygn. 1426-1437 (akta gruntowe obrębu Stanów); 3.5.82 Sagan z lat [1800] 1879-1945, sygn. 1438-1682, 1780-1781, 1783, 1789-1790 (akta gruntowe obrębu Żagań); 3.5.83 Schönbrunn z lat 1879-1945, sygn. 1683-1688 (akta gruntowe obrębu Jabłonów); 3.5.84 Schöneich z lat 1879-1941, sygn. 1689-1693 (akta gruntowe obrębu Grabowiec); 3.5.85 Schönthal z lat 1879-1944, sygn. 1694-1698 (akta gruntowe obrębu Doły); 3.5.86 Silber z lat 1879-1937, sygn. 1699-1700 (akta gruntowe obrębu Żelisław); 3.5.87 Wachsdorf z lat 1879-1945, sygn. 1701-1713 (akta gruntowe obrębu Wrzesiny); 3.5.88 Wiesau z lat 1879-1945, sygn. 1714-1717 (akta gruntowe obrębu Wymiarki); 3.5.89 Wolfsdorf z lat 1879-1942, sygn. 1718-1722 (akta gruntowe obrębu Wilkowisko); 3.5.90 Zabelsdorf z lat 1879-1938, sygn. 1723-1728 (akta gruntowe obrębu Sobolice); 3.5.91 Zehrbeutel z lat 1879-1940, sygn. 1729-1731 (akta gruntowe obrębu Dolany); 3.5.92 Zeipau z lat 1879-1945, sygn. 1732-1764 (akta gruntowe obrębu Szczepanów); 3.5.93 Zeisau z lat 1879-1942, sygn. 1765-1769 (akta gruntowe obrębu Czyżówek); 3.6 Grundsteuerwesen z lat 1879-1934, sygn. 1770 (ustalenia wymiaru podatku gruntowego w obrębach Nowogród Bobrzański (Naumburg), Klępina (Neukleppen), Eichvorwerk, Theuern); 3.7 Testamente z lat 1879-1945, sygn. 1771-1774 (rejestry złożonych testamentów i depozytów); 4. Schiedsmannsgericht z lat 1879-1945, sygn. 1775-1778 (protokoły sądów rozjemczych w Gozdnicy (Freiwaldau), Żaganiu (Sagan), Iłowej (Halbau); 5. Land-und Forstwirtschaft z lat 1936-1938, sygn. 1787 (zadłużenie gospodarstw), 6. Akta nieopracowane z lat 1809-1882, sygn. 1791-1795 (księga hipoteczna dotycząca Czyżówka, kontrakty kupna-sprzedaży, sprawy spadkowe)

Dzieje twórcy:

Sąd Obwodowy w Żaganiu został utworzony na podstawie ustawy sądowej z 27.01.1877r. i zarządzenia cesarza Wilhelma z 05.07.1879r. Zgodnie z tym zarządzeniem do okręgu kompetencyjnego Sądu Obwodowego w Żaganiu zaliczono wszystkie wsie i dobra będące przede wszystkim w posiadaniu rodziny Talleyrandów w powiecie żagańskim. Sąd w Żaganiu rozpoczął działalność 01.10.1879r. i podlegał organizacyjnie Sądowi Okręgowemu w Głogowie. Podstawą wymiaru sprawiedliwości stała się trzy stopniowa struktura. Sąd pierwszej instancji, a takim był Sąd Obwodowy w Żaganiu, zajmował się terenowymi sprawami mniejszej wagi państwowej, ale bardzo znaczącymi dla obywateli. Do zakresu działania sądu należały: a) sprawy cywilne (dzierżawy, najem, stosunki pracownicze, stosunki podróży i przewozu, szkody leśne i rolne, sprawy małżeńskie, sprawy opieki i obowiązku wychowania, ubezwłasnowolnienia); b) sprawy sporne obywatelskie (podział majątku, licytacje, prowadzenie rejestrów i zarząd przymusowy); c) sprawy karne (wykroczenia, przewinienia i przestępstwa - do 10 lat więzienia - fałszowanie monet, gwałty, powtórne kradzieże i rozboje); d) sprawy z powództwa cywilnego (księgi i akta gruntowe, rejestry związków i spółek, rejestry majątków, handlowe i rejestry patentów i pojazdów); e) w zakresie spraw spadkowych (dziedziczenie i egzekucje zapisów testamentowych); f) w zakresie prawa rodzinnego (ustalania opieki i kurateli, ochrona sierot, unieważnianie małżeństw). Ustawa o zgromadzeniach i stowarzyszeniach z 1908r. zwiększyła zadania sądów obwodowych w tym zakresie. Kolejne zmiany w kompetencjach sądu nastąpiły w 1925r. kiedy wprowadzone zostało prawo o rewaloryzacji, a w 1933r. prawo o regulacji stosunków gospodarczych na wsi. W okresie nazistowskim do zadań sądu należało także orzekanie o rasie aryjskiej oraz orzekanie o zagrodach dziedzicznych. W 1919r. kompetencje terytorialne sądu obejmowały 89 obrębów. Sąd składał się z działu prezydialnego (kancelaria, sekretariat , kasa sądowa, registratura i archiwum sądowe). Sprawy rozpatrywał sędzia w obecności ławników. Przy sądzie działał prokurator oraz areszt miejscowy. Zakończenie działalności Sądu Obwodowego w Żaganiu nastąpiło na początku 1945r. wraz z nadejściem Armii Czerwonej i ucieczką personelu.

Daty skrajne:

[1670] 1879-1945

Klasyfikacja:

instytucje ochrony prawa i wymiaru sprawiedliwości

Nazwa twórcy:

Daty:

1670-1670, 1879-1945.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Amtsgericht Sagan

Języki:

niemiecki

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

1795

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

1790

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

32.28

Ogółem opracowanych metrów bieżących

32.18

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 1790j.a.
elektroniczny inwentarz archiwalny roboczy Nie 5j.a.