Sąd Obwodowy w Konotopie

Sygnatura
89/1875/0
Liczba serii
76
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Allgemeine Verwaltung 1.1. Gerichtverfassung, sygn 1-8; 1.2. Gerichtorganisation, sygn. 9-51, 3559; 1.3. Personalangelegenheiten, sygn. 52-115; 1.4. Personal und Dienstakten, sygn. 116-127; 1.5. Geschäftsgang, sygn. 128-179; 1.6. Registraturwesen und Bürobedarf, sygn. 180-213, 3554-3558; 1.7. Bibliothek, sygn. 214-22; 1.8.Geschäftsgebäude, sygn. 228-260; 1.9. Haushalt und Finanzwesen, sygn. 261-365, 3552-3553; 1.10. Gefängniswesen, sygn. 366-407; 2. Staatsbürgerrecht und Staatswesen, sygn. 408-415; 3. Rechtsanwälte und Notare, sygn. 416-424; 4. Strafrecht 4.1. Strafrecht im Allgemeinen, sygn. 425-434; 4.2. Strafvollstreckung, sygn. 435-440; 4.3. Strafvollzug, sygn. 441-442; 4.4. Polizeiwesen, sygn. 443-447; 4.5. Register, sygn. 448-452; 4.6. Blattsammlung in der Strafsache, sygn. 453-491; 4.7. Strafsachen gegen Vergehen, sygn. 492-508; 4.8. Erlass eines dinglichen Arrestes, sygn. 509-513; 5. Zivilrecht 5.1. Zivilrecht im Allgemeinen, sygn. 514-518; 5.2. Vollstreckungssachen im Allgemeinen, sygn. 519-524; 5.3. Konkurswesen, sygn. 525-531; 5.4. Zwangsversteigerung, sygn. 532-579; 5.5. Zwangsvollstreckungsverfahren, sygn. 580-664; 5.6. Handelsrechtwesen, sygn. 665-671; 5.7. Bürgerlichen Rechtstreitsachen, sygn. 672-866, 3501-3503; 5.8. Mietkundigungssachen, sygn. 867-870; 5.9. Pachteinigungssache, sygn. 871-892; 5.10. Aufwertungssachen, sygn. 893-894; 5.11. Hinterlegungssachen, sygn. 895-896; 5.12. Verteilungsverfahren, sygn. 897-900; 5.13. Zivilprocesregister, sygn. 901-902; 5.14. Einziehungslisten, sygn. 903-907; 6. Freiwillige Gerichtsbarkeit; 6.1. Allgemeine, sygn. 908-913; 6.2. Vormundschaftsakten, sygn. 914-1480, 3542-3543; 6.3. Pflegschaftsakten, sygn. 1481-1786; 6.4. Beistandschaftakten, sygn. 1787-1829; 6.5. Fürsorgeerziehung , sygn.1830-1838; 6.6.Volljahrigkeitserklärung, sygn. 1839-1840; 6.7. Entmündigung, sygn. 1841; 6.8. Familienrechtsakten, sygn. 1842-1866; 6.9. Grundstückswesen, sygn. 1867-1878, 3504-3506; 6.10. Grundbuchwesen, sygn. 1879-1885; 6.11. Gebäudestenerolle, sygn. 1886-1893; 6.12. Grundakten, sygn. 1894-3121, 3507-3541; 6.13. Personenstandsangelengenheiten, sygn. 3122-3134; 6.14. Verfügung von Todes, sygn. 3135-3248; 6.15. Stiftungen, sygn. 3249-3250; 6.16. Nachlass und Erbessachen, sygn. 3251-3256, 3544-3545; 6.17. Verlassenschaftakten, sygn. 3257-3262; 6.18. Erbscheinssache, sygn. 3263-3294; 6.19. Öffentliche Register, sygn. 3295-3299; 6.20. Genossenschaftsregister, sygn. 3300-3396; 6.21. Vereinsregister, sygn. 3397-3401; 6.22. Handelsregister, sygn. 3402-3418; 6.23. Guterrechtsregister, sygn. 3419-3425; 6.24. Schiffsregister, sygn. 3426, 3546-3549; 6.25. Beersenregister, sygn. 3427; 6.26. Hypothekenakten, sygn. 3550-3551; 7. Kultur und Gesundheitswesen; 7.1. Allgemeine, sygn. 3428-3430; 7.2. Austritt aus der Kirche, sygn. 3431-3434; 7.3. Erbgesundheitsrecht, sygn. 3435-3437; 7.4. Ariernachweis, sygn. 3438-3442; 7.5. Fürsorgeerzuhung, sygn. 3443-3446; 8. Land und Forstwirtschft 8.1. Allgemeine, sygn. 3447-3454; 8.2. Erbhofakten, sygn. 3455-3463; 8.3. Entschuldungsverfahren, sygn. 3464-3492; 9. Wehrmacht und auswärtige Angelegenheiten, sygn. 3493-3500; 10. Akta nieopracowane z lat [1673] 1893-1944, sygn. 3560-3882 (akta gruntowe obrębu Swarzynice, Klenica, Bojadła, Kolsko, Klenica, Lipka, Siadcza, Pyrnik, Leśniki, Dąbrowno, Drogoniów, Chełmek, Lubięcin, Jeziorna, Buczków, Tarnów Jezierny, kuratele; testamenty; sprawy karne; zgłoszenia zgonów; sprawy spadkowe; sprawy cywilne, akta gruntowe obrębu Konotop, akta hipoteczne)

Dzieje twórcy:

Sąd Obwodowy w Konotopie powołany został w roku 1893 na mocy ustawy z 21 kwietnia 1889 r. i polecenia Prezesa Sądu Prowincji Śląskiej we Wrocławiu z dnia 25 stycznia 1893 r. Rozporządzenia wykonawcze wydał prezes Sądu Krajowego w Głogowie powierzając organizację placówki w miejscowości Konotop sędziemu Sądu Obwodowego w Zielonej Górze do dnia 1 kwietnia 1893 r. Wcześniej w Konotopie istaniał sąd patrymonialny. Działalność sądu obejmowała 37 miejscowości w powiecie zielonogórskim i 3 w powiecie kożuchowskim, wszystkie leżały po jednej stronie Odry. W trzy stopniowej strukturze organizacji sądownictwa nowa placówka podlegała organizacyjnie Sądowi Krajowemu w Głogowie, a ten Wyższemu Sądowi Krajowemu we Wrocłwiu. Sąd w Konotopie był sądem I instancji, zajmował się sprawami mniejszej wagi państwowej lecz znaczącymi dla obywateli. Zakres kompetencyjny obejmował: a. Sprawy cywilne, sprawy sporne obywateli, sprawy karne zagrożone do 10 lat więzienia, sprawy z powództwa cywilnego, dotyczące prawa spadkowego i podziałów spadkowych, prawo rodzinne, sprawy stanu cywilnego, stowarzyszeń religijnych i kościołów, od 1925 rewaloryzacji, od 1933 regulację stosunków gospodarczych na wsi, orzekanie o rasie aryjskiej i zagrodach dziedzicznych. W ramach sądu obwodowego od 1923 r. działał sąd dla młodocianych (Jugendgericht), do spraw dziedziczenia gospodarstw (Anergericht). W 1934 r. utworzono sąd do uznawania dziedziczności, który później orzekał w sprawach aryjskich. W 1935 utworzono kolejny sąd Entschuldungsgericht (Erbgesundheitsgericht) do oddłużania większych gospodarstw. Nadejście Armii Czerwonej w 1945 r. zakończyło działanie Sądu

Daty skrajne:

[1618] 1893 - 1945

Klasyfikacja:

instytucje ochrony prawa i wymiaru sprawiedliwości

Nazwa twórcy:

Daty:

1618-1892, 1893-1945.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Amtsgericht Kontopp

Języki:

niemiecki

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

3882

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

3559

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

40.99

Ogółem opracowanych metrów bieżących

35.69

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 3559 j.a.
elektroniczny inwentarz archiwalny roboczy Tak 323 j.a.