Archiwum rodu Lepelów

Sygnatura
65/23/0
Daty skrajne
1724-1792
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Procesy 1739-1792; sygn. 1-7; 7 j.a. - spory o ziemie, lasy i czynsze. 2. Zbiór Juliusza von Lepel; sygn. 8-32; 25 j.a. - odpisy dokumentów pomorskich i meklemburskich z lat 1173–1882, tablice genealogiczne Lepelów z komentarzami, pamiętnik Joachima Friedricha Ottona von Lepela z XVIII w. w odpisie z początku XX w., korespondencja ze szczecińskim archiwum i innymi archiwami.

Dzieje twórcy:

Pierwsza wzmianka o rodzinie Lepel na Pomorzu pochodzi z 1305 r. W jednym z dokumentów wymienia się wtedy Zabellusa von Lepel, rycerza książąt pomorskich – Bogusława IV i Warcisława III. Następne wzmianki o Lepelach jako świadkach datowane są na lata 1341 i 1389. Lepelowie byli wówczas właścicielami wsi na wyspie Uznam, w okolicach Wołogoszczy oraz Anklamu. W połowie XVII w. dobra Lepelów uległy podziałowi na kilka części, pomiędzy poszczególnych członków rodziny. Jedna z linii rodu posiadała majątki w pobliżu Szczecina (Buk, Rzędziny). W 1935 r. archiwum rodziny Lepelów z wyspy Uznam zostało przekazane w depozyt AP w Szczecinie (Rep. 38 d. Acc 40/1935 Depositium von Lepel – Neuendorf), a następnie uzupełnione akcesem z 1938 r. Natomiast w 1926 r., mieszkający w Marburgu, Juliusz von Lepel przekazał tamtejszemu archiwum zbiór odpisów dokumentów, sporządzony w latach 1902–1908. W 1939 r. materiały te przewieziono do archiwum Szczecinie (Rep. 38 d Acc. 11/1939. Depositium Familie von Lepel). W okresie II wojny światowej akta ewakuowano prawdopodobnie do Pęzina i Endlingen. Pod koniec lat czterdziestych XX w. zespół w stanie szczątkowym powrócił do szczecińskiego archiwum.

Daty skrajne:

1724-1792

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1724-1792.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Familienarchiv von Lepel

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

32

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

32

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.9

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak w bazie IZA

W Landesarchiv w Greifswaldzie, Rep. 38d von Lepel, 2,6 m.b., od XVI do XX w.