Archiwum rodu Puttkammerów

Sygnatura
65/24/0
Daty skrajne
1572-1937
Liczba serii
70
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Majątek Łęczyca Pomorska (Lenz) 1572-1897; 38 j.a. - kościół i szkoły, spory graniczne, pomiar pól, dzierżawy, separacje, hipoteki, recesy, rybołówstwo. 2. Sprawy rodzinne Puttkamerów z Pęzina i Węgorzyna 1626-1869; 49 j.a. - materiały dotyczące genealogii Puttkammerów, sprawy sądowe, listy lenne. 3. Sprawy długów 1661-1937; 16 j.a. - kapitały, obligacje, czynsze i oszacowania. 4. Sprawy kościelne i szkolne Węgorzyna 1600-1866; 10 j.a. - patronat nad kościołem, budowa i remonty kościoła, szkoła. 5. Rybołówstwo majątku w Węgorzynie 1702-1878; 10 j.a. -informacje historyczne o rybołówstwie na jeziorze w Węgorzynie, podziały i spory o akweny, akta procesowe i sprzedaż udziałów na jeziorze w Węgorzynie. 6. Pęzino. Sprawy gospodarcze 1725-1910; 66 j.a. - owczarstwo, szkody, uczynione przez armię rosyjską, remonty i rozbudowa zamku w Pęzinie, projekty budynków; kosztorysy, umowy budowlane, umowy dzierżawne, zarazy wśród zwierząt w Pęzinie, korespondencja Puttkammerów z Borckami, spory z Borckami o Pęzino, zaraza wśród bydła. 7. Problemy graniczne 1730-1837; 8 j.a. - regulacje graniczne Pęzina z okolicznymi terenami, procesy sądowe. 8. Parafia w Pęzinie 1639-1891; 16 j.a. - parafia za kolejnych proboszczów w XVII i XVIII w., budowa i remonty szkoły, rachunki kościoła, mapa majątku w Pęzinie 9. Młynarstwo 1736-1838; 3 j.a. - sprawy młyna w Pęzinie, własność młynarza Saltzmanna. 10. Podatki i świadczenia 1620-1821; 5 j.a. - sprawy podatkowe od XVII do XIX w. 11. Dzierżawy 1772-1843; 7 j.a. - podatek pogłówny, dzierżawa łąk, dóbr, umowy dzierżawne. 12. Sprawy opiekuńcze 1824-1893; 8 j.a. - świadczenia na rzecz biedniejszych członków rodu. 13. Sprawy osobiste członków rodu 1703-1928; 32 j.a. - genealogia rodu, korespondencja rodzinna, inwentarze spuścizn, szkic statutu fundacji rodzinnej, sprawy wojskowe, szkice sytuacyjne majątku w Pęzinie. 14. Materiały rodzinne dotyczące Wrzosowa i Radawki 1716-1866; 11 j.a. - sprawy dotyczące lenna Wrzosowa i Radawki, recesy, spory. 15. Inne posiadłości 1738-1900; 3 j.a. - listy, zarządzenia, pokwitaowania, recepty z majątków Puttkammerów w Piasecznie, Dolsku, Zielinie. 16. Posiadłości: Złakowo, Marszewo, Górsko i Wicko 1644-1918; 56 j.a. - administracja Górska, Marszewa, Złakowa i Wicka, układy prawne między tymi majątkami, umowy kupna, rachunki za opiekuństwo, recesy separacyjne, pomiary majątków, obciążenia wojenne, odpisy dokumentów dotyczące podziału posiadłości, hipoteki, umowy dzierżawne, sprawy budowlane i remontowe kościołów i szkół. 17. Posiadłość Górsko 1703-1874; 49 j.a. - umowy dzierżawne, recesy, procesy o defraudacje, regulacje granic, spory między Górskiem a Wickiem, hipoteki, budowa i remonty zabudowań gospodarczych w Górsku i Marszewie. 18. Posiadłość Marszewo 1662-1897; 33 j.a. - budowa dróg, dzierżawy, separacje, młynarstwo, leśnictwo, hipoteki. 19. Posiadłość Złakowo 1572-1874; 38 j.a. - sprawy budowlane, dzierżawy, recesy separacyjne, hipoteki. 20. Posiadłość Wicko 1681-1900; 43 j.a. - kontrakty dzierżaw i sprzedaży, recesy graniczne, hipoteki, rybołówstwo na jeziorze Wickim, spory z tym związane. 21. Posiadłość Królewo 1631-1866; 66 j.a. - recesy separacyjne, kontrakty dzierżaw, umowy sprzedażne, młyny i kuźnia, wydobywanie torfu, hipoteki, sprawy kościelne i szkolne. 22. Posiadłość Pęzino 1671-1829; 13 j.a. - korespondencja w sprawie Zakonu Joannitów miedzy Puttkammerami a Borckami w Pęzinie, zaraza w Pęzinie, spory z Borckami o Pęzino, świadczenia wojenne, sprawy budowlane, naprawa zamku pęzińskiego. 23. Posiadłość Pleszcz 1590-1877; 30 j.a. - recesy separacyjne, kontakty dzierżawne, melioracja, dzierżawa kuźni, sprawy kościelne. 24. Inne posiadłości 1805-878; 8 j.a. - recesy, spory o dzierżawy majątków w powiecie sławieńskim, słupskim i reskim. 25. Sprawy rodzinne Puttkammerów 1619-1886; 81 j.a. - dokumenty o majątkach Górsko, Złakowo, Marszewo i Wicko, listy len-ne, inwentarz spuścizny Adriana Ernesta von Puttkammer, materiały dotyczące członków rodziny von Puttkammer: Ernst Friedrich Georg, Ernst Julius, Franz Friedrich, Franz Ludwig, Gerhard Bogislav, Joachim, Joachim Ernst, Jacob Franz, Karl Friedrich, Werner, listy, opracowania. 26. Sprawy genealogiczne 1682-1880; 9 j.a. 27. Sprawy różnych rodzin pomorskich 1626-1845; 28 j.a. - von Borcke, von Massow, von Jagow, von Mildenitz, von Mühlhein, von Zollenberg, spuścizny, procesy. 28. Sprawy krajowe 1628-1877; 8 j.a. - matrykuła, zarządzenie elektora Fryderyka Wilhelma wobec pomorskich stanów, tabela separacyjna w powiecie szadzkim. 29. Sprawy kościelne 1740-1829; 3 j.a. - dochody sławieńskiego synodu, rozporządzenie o własności duchownych, ocena kandydata na sędziego. 30. Spis akt 1850; 1 j.a. - spis akt z 1850 r. 31. Procesy i sprawy lenne 1714-1827; 2 j.a. - procesy i sprawy lenne Puttkammerów.

Dzieje twórcy:

Rodzina Puttkammerów pojawiła się na Pomorzu w średniowieczu. Najstarsza wzmianka o wspomnianym rodzie pochodzi z 1240 r. Z biegiem czasu rozrodzona rodzina Puttkammerów, dzieląca się na liczne linie, posiadała dobra zarówno w ziemi słupsko-sławieńskiej, jak i w powiatach: kamieńskim, reskim i szadzkim. Od XVII w. Puttkammerowie posiadali Wiecko (Vietzke), natomiast Pęzino i Łęczycę Pomorską, przejęli w 1772 r. od Borcków w drodze dziedziczenia i mieli te majątki do końca II wojny światowej. Również w XVIII w. Puttkammerowie nabyli dobra w Węgorzynie, Marszewie, Królewie, Wrzosowie, Radawce, Złakowie i Pleszczu. Większość z nich sprzedali w XIX i na początku XX w. Akta rodu Puttkammerów składają się z kilku archiwów rodzinno-majątkowych i niemal w całości znalazły się przed wybuchem II wojny światowej w archiwum w Szczecinie. Wiadomo o akcesjach w latach 1935, 1938 i 1939. W 1942 r. akta zostały ewakuowane do zamku Puttkammerów w Pęzinie. Po wojnie wróciły do Szczecina. Na początku lat pięćdziesiątych XX w. muzeum w Koszalinie przekazało 3 j.a., a z muzeum w Darłowie przejęto 2 j.a., które dołączono do zespołu Puttkammerów. W 1968 r. AP w Bydgoszczy, Oddział w Toruniu przekazał do Szczecina 5 j.a. z archiwum Puttkammerów, które znalazły się ostatecznie w zbiorze Rękopisy i Spuścizny.

Daty skrajne:

1572-1937

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1572-1937.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Familienarchiv von Puttkammer

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

750

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

750

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

9.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

8.9

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak w bazie IZA