Archiwum rodu von Zitzewitz-Zezenow

Sygnatura
65/27/0
Daty skrajne
1510-1922
Liczba serii
10
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Rodzinne i osobiste 1755-1922; sygn. 1-5; 5 j.a. - sprawy rodziny korespondencja, akt ślubu Jacoba Ernsta von Zitzewitz z Henriettą von Brosigschen, immatrykulacja Heinricha von Zitzewitz na uniwersytecie w Berlinie, odznaczenia. 2. Udział w życiu publicznym i dworskim 1848-1913; sygn. 6-8; 3 j.a. - petycja do pruskiego ministra stanu przedstawicieli szlachty powiatu słupskiego (1848), landtag prowincjonalny, zaślubiny Viktorii Luise von Preussen z Ernstem Augustem zu Braunschweig und Lüneburg. 3. Transakcje majątkowe, tytuły własności, ustalanie granic, dom w Słupsku 1510-1902; sygn. 9-53; 45 j.a. - tytuły własności, ustalanie granic, dom w Słupsku, kupna i sprzedaże majątków, listy lenne, inwentarze dóbr, majątek w Dargoleziu (Dargeröse), wyciągi hipoteczna majątku w Cecenowie (Zezenow), dokumenty kupna majątku w Okalicach (Occalitz), sprawy spadkowe, oszacowania majątku w Przebędowie (Prebendow), regulacja granic, sprawy procesowe, sprawy domu w Słupsku. 4. Stosunki własności dworu z wsią 1737-1868; sygn. 54-72; 19 j.a. - regulacje, serwituty, hipoteki, skupowanie gospodarstw chłop-skich, umowy kupna i sprzedaży. 5. Administracja majątku, umowy dzierżawne, procesy 1633-1906; sygn. 73-91; 19 j.a. - umowy dzierżawne, procesy, sprawy sądowe, projekty budowy budynków gospodarczych, inwentarz zwierzęcy, plany melioracji, korespondencja z dzierżawcami, kontrakty dzierżawne. 6. Finanse i rachunkowość 1702-1918; sygn. 92-110; 19 j.a. - obligacje, rozchody, nakazy płatnicze, rachunki, pokwitowania, długi hipoteczne, wyciągi bankowe. 7. Sądownictwo patrymonialne 1735-1847; sygn. 111-126; 16 j.a. - memoriał w sprawie reformy sądownictwa patrymonialnego, sprawy sądowe. 8. Sprawy drogowe, ogniowe, sanitarne, weterynaryjne, łowieckie 1633-1840; sygn. 127-135; 9 j.a. - budowa i naprawa dróg, ubezpieczenia od pożarów, pożarnicze towarzystwo ubezpieczeniowe w Słupsku (Stolp), choroby zwierząt domowych, zarządzenia w sprawie polowań na wilki. 9. Sprawy wyborcze, militaria 1707-1918; sygn. 136-142; 7 j.a. - rozporządzenia i ordynacja wyborcza, świadczenia na rzecz wojska, zaświadczenia o zwolnieniu ze służby wojskowej. 10. Kościół, parafie i patronat 1565-1918; sygn. 143-178; 36 j.a. - wizytacje, rachunki za budowę kościoła w Sycewicach (Zitzewitz), sprawy kościoła w Cecenowie, konserwacja budynków parafialnych wykazy zaległości w świadczeniach na rzecz kościoła w Cecenowie, spory między gminą wiejską a właścicielem majątku.

Dzieje twórcy:

W 1795 r. Kasper Wilhelm von Zitzewitz kupił dobra w Cecenowie i Dargoleziu w powiecie słupskim. Oba majątki pozostawały w rękach Zitzewitzów do 1945 r. (ostatni właściciel – Wilhelm Siegfried von Zitzewitz). Archiwum rodu von Zitzewitz z Cecenowa zostało po II wojnie światowej, w 1950 r. przywiezione ze Słupska do Szczecina. Nie wiadomo, czy kiedykolwiek wcześniej akta te przechowywano w archiwum w Szczecinie. Wiadomo tylko o depozycie archiwaliów rodu von Zitzewitz w 1940 r., lecz trudno określić o jakie akta właściwie chodzi.

Daty skrajne:

1510-1922

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1510-1922.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Familienarchiv von Zitzewitz-Zezenow

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

178

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

178

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

2.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

1.8

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak w bazie IZA