Akta dóbr Sławęcin

Sygnatura
65/28/0
Daty skrajne
1618-1888
Liczba serii
37
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Akta dotyczące własności w Sławecinie 1760-1781; sygn. 1-3; 3 j.a. - stosunki własnościowe pomiędzy rodzinami von Blankensee i von Schön. 2. Pomiary gruntowe w Sławęcinie 1628, 1787-1826; sygn. 4; 1 j.a. - wyciąg z katastru. 3. Opłaty majątku w Sławęcinie 1714-1885; sygn. 5-8; 4 j.a. - oszacowanie wartości budynków mieszkalnych i gospodarczych, plany budowlane oraz inwentaryzacja majątku. 4. Separacje i podziały gruntów 1766-1835; sygn. 9-16; 8 j.a. - rozporządzenia królewskie o separacjach, separacje w powiecie Choszczno (Arnswalde), separacje w Sławęcinie. 5. Regulacje stanu posiadania 1817-1853; sygn. 17-21; 5 j.a. - regulacja dóbr w Sławęcinie, uporządkowanie stosunków własnościowych pomiędzy wsią a dworem. 6. Hipoteka majątku 1665-1856; sygn. 22-24; 3 j.a. - wykazy dłużników oraz wierzycieli. 7. Podatki 1773-1856; sygn. 25-27; 3 j.a. - należności przekazywane przez majątek w Sławęcinie do urzędu podatkowego w Choszcznie. 8. Dzierżawy 1727-1791; sygn. 28-34; 7 j.a. - umowy dzierżawne pomiędzy rodziną von Blankensee a dzierżawcami. 9. Sprawy policji w Sławęcinie 1826-1856; sygn. 35-40; 6 j.a. - nadzór nad drogami, odwadnianie rowów, ochrona przeciwpożarowa, walka z powodziami. 10. Kościół, szkolnictwo, 1668-1876; sygn. 41-60; 20 j.a. - budowa i remont kościoła, budowa szkoły, dzierżawa gruntów kościelnych, powoła-nie rady kościelnej. 11. Szkody wojenne 1696-1844; sygn. 61-69; 9 j.a. - zniszczenia wyrządzone przez wojska rosyjskie w okresie wojny siedmioletniej, spory o wyrąb lasu. 12. Pastwiska 1717-1851; sygn. 70-76; 7 j.a. - spory o wypas bydła i kopanie torfu pomiędzy gminą a właścicielami majątku. 13. Młyn 1764-1877; sygn. 77-82; 6 j.a. - sprawy sporne między młynarzem a właścicielem majątku. 14. Kuźnia 1654-1857; sygn. 83-86; 4 j.a. - dzierżawa, sprzedaż. 15. Poddani 1703-1865; sygn. 86-107; 21 j.a. - wykazy poddanych i mieszkańców wsi, umowy o sprzedaż gospodarstw, dzierżawy, sprawy spadkowe, opiekuńcze i hipoteczne. 16. Procesy 1773-1847; sygn. 108-122; 15 j.a. - sprawy spadkowe rodziny von Blankensee, spory z innymi właścicielami oraz z gminą. 17. Rodzina von Blankensee 1618-1770, sygn. 123-132; 10 j.a. - informacje o spadkobiercach, spory rodzinne. 18. Rodzina von Eben 1840-1888; sygn. 133-135; 3 j.a. - korespondencja, sprawy hipoteczne. 19. Rodzina von Göllnitz 1801-1822; sygn. 136-137; 2 j.a. - sąd patrymonialny, dziedziczenie, sprawy hipoteczne. 20. Rodzina von der Goltz 1698; sygn. 138-139; 2 j.a. - sprawa dziedziczenia przez Ernsta von der Goltz. 22. Rodzina von Jargow 1743-1788; sygn. 140-141; 2 j.a. - roszczenia majątkowe. 23. Rodzina von Küh 1678-1793; sygn. 142-145; 4 j.a. - inwentarze spadkowe, sprawy sądowe z innymi rodzinami. 24. Rodzina von Lack b.d.; sygn. 146; 1 j.a. - odpis testamentu. 25. Rodzina von Rohr 1656-1774; sygn. 147-153; 7 j.a. - procesy, testamenty, spuścizny. 26. Majątek w Gudowie (Baumgarten) 1860; sygn. 154; 1 j.a. - oszacowanie majątku. 27. Majątek Brzeziny (Berkenbrügge) 1843-1871; sygn. 155-156; 2 j.a. - listy zastawne, kolonia Brzeziny. 28. Majątek Konotop (Friedenau) 1878; sygn. 157; 1 j.a. - szkody wskutek pożaru. 29. Majątek Borowiec (Grünhof) 1803-1857; sygn. 158-168; 11 j.a. - sprzedaż gruntów należących do rodziny von Wedel, spory recesy i separacje, ustalenie granic gruntów. 30. Majątek Lipka (Linde) 1850-1855; sygn. 169-170; 2 j.a. - hodowla pszczół. 31. Majątek Rakowo (Raakow) 1754-1767; sygn. 171; 1 j.a. - skarga rady gminnej o oczyszczanie rowów, opłaty gminne. 32. Majątek Radaczewo (Reichenbach) 1749; sygn. 172; 1 j.a. - rozliczenia między rodziną Blankensee i dzierżawcą. 33. Majątek Rzecko (Rietzig) b.d.; sygn. 173; 1 j.a. - regulamin majątku. 34. Majątek Słutowo (Steinberg) 1796-1881; sygn. 174-181; 8 j.a. - sprzedaż gruntów przez Wedlów, spory o młyn wodny z rodziną v. Sydow, wycena majątku. 35. Majątek Strzyżno (Streesen) 1743-1787; sygn. 182; 1 j.a. - kontrakty sprzedażne. 36. Majątek Otanów (Wuthenow) 1860; sygn. 183; 1 j.a. - wycena gruntów. 37. Rozporządzenia królewskie 1778-1846; sygn. 184-185; 2 j.a. - przywileje dla szlachty w Nowej Marchii, koszty separacji, budowa linii kolejowej Stargard–Poznań.

Dzieje twórcy:

Pierwsza wzmianka o wsi Sławęcin (Slawenthin) pochodzi z 1337 r. W XVI w. posiadała ona 64 łany. W latach 1365–1752 Sławęcin należał do rodziny von Blankensee. W 1752 r. majątek został podzielony na dwie niezależne części należące do rodzin: von Jargow i von Göllnitz. W 1801 r. dział należący do rodziny von Jargow przeszedł jako spadek na własność rodziny von Göllnitz. W 1829 r. dobra Sławęcin (ogółem 4921 mg) kupił Wilhelm Ferdinand Eben (Ebenstein), który w 1850 r. przekazał go swojemu synowi Carlowi Hermannowi. W 1925 r. wieś Sławęcin liczyła 538 mieszkańców. Ostatnią właścicielką majątku przed 1945 r. była Gertruda Otto. W 1942 r. ostatnia właścicielka przekazała akta Sławęcina archiwum szczecińskiemu (Rep. 39 Zg. 85/1942). W maju 1943 r. materiały te zostały uporządkowane i następnie ewakuowano je do Pęzina, skąd 1946 r. wróciły do Szczecina.

Daty skrajne:

1618-1888

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1618-1888.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Gut Schlagenthin

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

185

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

185

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

1.1

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak w bazie IZA