Archiwum rodu Podewils-Vorwerck

Sygnatura
65/31/0
Daty skrajne
1613-1921
Liczba serii
11
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Sprawy gospodarcze majatku Vorwerck 1613-1880; 28 j.a. - sprzedaże, kontrakty dzierżawne, kontrybucje na rzecz wojska, produkcja i sprzedaż piwa. 2. Sprawy finansowe 1625-1838; 14 j.a. - rachunki, zakupy i wydatki, hipoteka majątków, inwentarze ruchomości i nieruchomości, taksacje. 3. Sprawy rodzinne 1735-1921; 5 j.a. - patenty, genealogia rodu z XVIII w., korespondencja. 4. Testamenty 1755-1840; 3 j.a. - testamenty sporządzane przez członków rodu. 5. Spuścizny, inwentarze dóbr 1713-1837; 10 j.a. - spuścizny poszczególnych członków rodu, inwentarze spuścizn. 6. Opiekuństwo 1701-1800; 8 j.a. - sprawozdania finansowe opiekunów. 7. Długi 1669-1837; 10 j.a. - obligacje, wykazy długów, spory sądowe. 8. Procesy von Podewilsów 1672-1831; 21 j.a. - sprawy sądowe Podewilsów. 9. Kwitariusze i rachunki 1702-1809; 9 j.a. - pokwitowania spłaconych długów oraz rachunki opłat spadkowych. 10. Działalność sądu patrymonialnego 1754-1799; 29 j.a. - sprawy sądu w Vorwerck. 11. Reskrypty 1797-1810; 1 j.a. - zarządzenia władz.

Dzieje twórcy:

Rodzina von Podewils przejęła pod koniec XV w. wieś Vorwerck w okolicach Demmina wraz z należącym do niej zamkiem. Najstarsza wzmianka o wspomnianej wsi pochodziła z 1128 r., kiedy przebywał tu św. Otton z Bambergu. W latach 1233–1264 posiadłość była siedzibą księcia pomorskiego Warcisława III. Od 1290 r. jako właścicieli wsi i zamku wymieniano rodzinę Voß. W 1495 r. wieś przejął, w części, Peter von Podewils, który stał się założycielem rodu na tym terenie. Druga część majątku należała do miasta Demmin. W trakcie wojny trzydziestoletniej zamek został zburzony, a dotychczasową siedzibę Podewilsów przeniesiono do Sanzkow. W 1777 r. Hans Heinrich Podewils przejął całą posiadłość. W XIX w. majątek wraz przyległościami liczył 4499 mórg. Rodzina Podewils posiadała go do 1945 r. W lutym 1943 r. Wyższy Sąd Krajowy w Szczecinie przekazał archiwalia rodu Podewils do archiwum szczecińskiego. Następnie wraz z innymi zespołami podworskimi ewakuowano je do Pęzina.

Daty skrajne:

1613-1921

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1613-1921.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Familienarchiv von Podewils-Vorwerck

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

138

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

138

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

2.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

1.6

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak w bazie IZA