Archiwum rodu Maltzahn-Utzedell

Sygnatura
65/32/0
Daty skrajne
[1550] 1738-1923
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Dzieje rodu XVI-XIX w.; sygn. 1-4; 4 j.a. - odpisy i regesty dokumentów, członkowie rodu, informacje o rodzinie. 2. Majątek Utzedell i pobliskie posiadłości 1738-1923; sygn. 5-35; 31 j.a. - inwentarze dóbr, taksacje dóbr, akta gruntowe, sprawy lenne, umowy, testamenty, kontrakty dzierżawne, długi, spory graniczne, statut fundacji Maltzahnów rachunki.

Dzieje twórcy:

Pomorska rodzina von Maltzahn od średniowiecza posiadała liczne posiadłości położone na zachód od Odry, w tym wieś Utzedell, niedaleko Demmina, łącznie z powstałymi przy niej później folwarkami Dorotheenhof i Karolinenberg. Przez długi czas posiadłości te były dzierżawione przez rodzinę Walsleben. W 1737 r. Gustaw Adolf i Carl Friedrich von Maltzahn wykupili od dzierżawców majątki we wsi Utzedell i od tego czasu, do 1945 r. pozostawały one pod bezpośrednim zarządem Maltzahnów. W 1897 r. Maltzahnowie z Utzedell przekazali AP w Szczecinie 5 j.a. Po zapoznaniu się z nimi akta odesłano właścicielom. Ostateczną umowę o przekazaniu archiwaliów rodu Maltzahn-Utzedell podpisano dopiero w 1941 r. Nie wiadomo kiedy dokładnie akta zostały przekazane archiwum szczecińskiemu. Prawdopodobnie w końcowym okresie II wojny światowej zostały one ewakuowane do Pęzina.

Daty skrajne:

[1550] 1738-1923

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1550-1737, 1738-1923.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Familienarchiv von Maltzahn-Utzedell

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

35

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

35

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.3

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak w bazie IZA